Vi har for øyeblikket en feil som gjør at mange kall på tjenesten Summert Skattegrunnlag gir feilmelding. Vi jobber med å løse problemet.