Vi hadde en feil som gjorde at forespørsler mot tjenestene Inntektsmottaker og BSU ga feilmeldinger. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.