Det er avdekket en feil hos Skatteetaten som har forårsaket at enkelte felter har manglet i Inntektsmottaker API. Dette har ført til at konsumentene ikke har fått alle inntektene de skal ha ved oppslag mot tjenesten. Feilen oppstod 02.mars kl 09:00 og ble rettet tirsdag 15.mars kl 19:50.

Følgende felter har manglet i denne perioden:

Lønnsbeskrivelse:

  • honorarAkkordProsentProvisjon
  • yrkebilTjenestligbehovKilometer
  • yrkebilTjenestligbehovListepris

PensjonEllerTrygdeBeskrivelse:

  • engangsutbetalingInnskuddspensjon
  • ufoereytelseEtteroppgjoerFraAndreEnnFolketrygden

YtelseFraOffentligeBeskrivelse:

  • ektefelletilleggUfoeretrygd
  • ufoereytelseEtteroppgjoer

Vi beklager problemene dette medfører.