Det virker ikke å koble på datasamarbeid tjenestene, hva skal jeg gjøre?

Hvis du opplever tekniske problemer så kan du henvende deg til Skatteetaten.no for å få hjelp og/eller rapportere feil. Finansinstitusjoner som deltar i prosjektetsamarbeidet “samtykkebasert lånesøknad” (SBL) bes kontakte BITS for brukerstøtte.

Sjekkliste før du henvender deg

 1. Sjekk at du bruker rett type virksomhetssertifikat. Det er forskjellige typer virksomhetssertifikat for autentisering i forskjellige miljøer:
  • I AT må du bruke et test virksomhettssertifikat
  • I PROD må du bruke et PROD virksomhetssertifikat
 2. Sjekk at det er åpent nettverk mellom deg og datasamarbeid tjenesten
 3. Sjekk at du har blitt autorisert opp
 4. His du får ut en feilkode, undersøk hva den betyr. Ofte kan denne fortelle hva som er feil
 5. Prøv igjen og verifiser om du fortsatt får samme feil

Når du henvender deg

 1. Oppgi organisasjonsnummer (for virksomhetssertifikat du bruker)
 2. Hvis du får ut en feilkode, oppgi feilkode og feilmelding
 3. Oppgi nøyaktig tidspunkt for når du opplevde feil
 4. Beskriv hva du gjorde, og hva som skjedde:
  • grensesnitt du spurte mot
  • url/kommando du brukte
  • parametre du brukte
  • eventuell respons du fikk, spesielt med eventuell korrelasjonsid
Tags: