Vanlige problemer ved bruk av maskinporten til autentisering

Maskinporten gir feilmelding ved kall

Problemer med delegering

Eksempel Error: Consumer X has not delegated access to the scope skatteetaten:inntekt to supplier Y.

  • Sjekk at det er delegert til riktig org.nr hos systemleverandør.
  • Sjekk at det er delegert fra riktig org.nr hos konsument.

Du kommer gjennom Maskinporten, men får feilmelding fra Skatteetaten

Eksempel DAS-008 ATS_AUTHORIZATION_FAILED og meldingen Du er ikke autorisert for tilgang til den forespurte ressursen.

Meld feil til Skatteetaten.no som sjekker om tjenesterollene er satt opp riktig.

Tags: