Hvordan komme i kontakt med Skatteetaten

Ønsker du å komme i kontakt med oss for spørsmål eller andre henvendelser, følg veilederen på Skatteetaten.no.

Skatteetatens løsning for brukerstøtte er nå åpen for:

  • Segmentansvarlige. Konsumenter med segmentansvarlig, skal sende en henvendelse segmentansvarlig, og ikke Skatteetaten direkte.
  • Direkte konsumenter. Konsumenter uten segmentansvarlig, sender selv henvendelser direkte til Skatteetaten.

Systemleverandører har pt. ikke tilgang til Skatteetatens brukerstøtte-løsning direkte, og skal sende en henvendelse gjennom konsumenten.

Tags: