Hvordan finner man spørreperiode

For inntektsmottaker finnes det en egen veiledning for periodisering

For spesifisert summert skattegrunlag og beregnetskatt finnes det et tilgjengeligdata-api som kan brukes til å finne seneste tilgjengelige inntektsaar for en skattepliktig

Tags: