Hvem kan benytte datasamarbeid tjenestene

Datasamarbeid-tjenestene er for norske offentlige eller private virksomheter som har behov for tilgang til data Skatteetaten har.

For å bruke tjenestene må man ha et norsk organisasjonsnummer. Man må også ha en lovhjemmel eller kunne behovsprøve at man trenger data fra Skatteetaten.

Veiledning for å søke tilgang er på Skatteetatens websider

Tags: