Endringer i informasjonsmodeller kan føre til at det oppstår feil

Tekniske dataformat endrer seg veldig sjelden, og når det skjer følges en strategi for versjonering

Felt/koder som brukes i data endrer seg, gjerne fra år til år. Dette skyldes endringer i skattelovgivning og skatteprosess.

Flere datasett har informasjonsmodeller som forklarer hvilke koder som brukes i forskjellige felt. Endringer i informasjonsmodeller kan føre til at det oppstår feil hos datakonsument selv om den tekniske integrasjonen fungerer helt fint.

Tags: