Hvem kan benytte datasamarbeid tjenestene

Det kan skje at dataene Skatteetaten har endrer seg etter at du som datakonsument har lest dataene.

Se hendelsesliste og API dokumentasjon for hvordan man håndterer dette.

Tags: