Skatteetaten vil i løpet av 2021 bytte testmiljø for eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester.

Det nye testmiljøet vil ta i bruk testpersoner fra syntetisk Folkeregister og testenheter fra syntetisk Enhetsregister. Altinn testdatasettene er ikke planlagt videreført, og testpersoner som er dokumenter på github i dag vil være tilgjengelige til dagens testmiljø saneres. Se mer informasjon om syntetisk Folkeregister med syntetisk personidentifikator på github (syntetiske fødselsnumre vil ha +80 på måned): https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/

Dagens testmiljø og nytt testmiljø vil eksistere i parallell i en periode, men eksisterende testmiljø vil saneres fra Januar 2022. Alle eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester vil berøres av endringen, siden det blir ny URL til nytt testmiljø og nye, forbedrede testdata.

Skatteetaten vil gå bort i fra å dokumentere testdata på github, og eksterne må benytte Tenor testdatasøk for å finne relevante testdata. Se mer om Tenor testdatasøk her: https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/

Planen er at det vil være klart for test av skattedelingstjenestene i nytt testmiljø fra 01.06.2021, og at migrering vil foregå frem til 17.12.2021, med hovedvekt på høsten 2021. Nærmere informasjon og mer detaljer vil komme på github.