Som tidligere varslet så jobber Skatteetaten med å migrere alle tjenester til Open API spesifikasjon, og målet er å ha alle tjenestene over på Open API spesifikasjonen før sommeren 2022.

De fleste API’er vil bli tilgjengelige på OpenAPI uten at det påvirker konsumentene. Men, for konsumenter som benytter XML for Spesifisert summert skattegrunnlag API, så vil det bli en mindre endring. Vi kommer til å fjerne bruken av xsi:type attributtet i xml’en og at «type» blir et felt slik som det er for Json. Vi kommer tilbake til detaljene.

Spesifisert summert skattegrunnlag API blir tilgjengelig med Open API spesifikasjon i slutten av mai. Inntektsmottaker API migreres samtidig, men endringen berører ikke responsformatene for denne tjenesten.

Vi oppdaterer tjenestenes dokumentasjon på github når OpenAPI spesifikasjon er klar, og publiserer på Swaggerhub.