Skatteoppgjørstjenestene er nå klare for ekstern test for inntektsår 2021. Det gjelder følgene tjenester:

  • Avregning API
  • Beregnet Skatt API
  • Pensjonsgivende inntekt API
  • Tilgjengeligdata API
  • Skatteplikt API
  • Summert skattegrunnlag API
  • Spesifisert summert skattegrunnlag API

Testdata er tilrettelagt for 2021 i nytt testmiljø. Vi oppfordrer til å benytte Tenor testdatasøk for å finne relevante testdata.

API’ene listet over, med unntak av Spesifisert summert skattegrunnlag API, er nå også tilgjengelige med OpenAPI spesifikasjon. Github blir løpende oppdatert etter hvert som OpenAPI spesifikasjon publiseres på Swaggerhub.

Første skatteoppgjør for 2021 vil være tilgjengelig i Produksjon fra 26. mars.