Informasjonsmodell for virkningsperiodens gyldighet for tjenestepensjonsavtale

Oversikt over verdier som returneres i data fra endepunktet virkningsperiode/gyldighet i tjenestepensjonsavtale tjenesten.

Om Rettighetspakker

Rettighetspakker benyttes til å styre hvem som har tilgang til denne informasjonen. se Rettighetspakke

Rettighetspakker som kan benyttes:

Rettighetspakke Beskrivelse
NAV NAV

VirkningsperiodeGyldighet

Navn på felt Beskrivelse
gyldig Boolsk felt som er sann/true dersom det finnes en eller flere avtaleforhold med gyldig virkningsperiode for hele perioden det blir spurt om. Se Forutsetning for bruk for ytterligere informasjon om virkningsperiode.
måndederUtenforGyldigVirkningsperiode Liste med måneder som ikke har avtale med gyldig virkningsperiode. Fylles kun ut når “gyldig” er usann/false

MånederUtenforGyldigVirkningsperiode

Navn på felt Beskrivelse
måned Måned som er utenfor gyldig virkningsperiode for avtaler

virkningsperiode gyldighet

Tags: