Informasjonsmodell for gyldig avtaleforhold for tjenestepensjonsavtale

Oversikt over verdier som returneres i data fra endepunktet avtaleforhold/gyldighet i tjenestepensjonsavtale tjenesten.

Om Rettighetspakker

Rettighetspakker benyttes til å styre hvem som har tilgang til denne informasjonen. se Rettighetspakke

Rettighetspakker som kan benyttes:

Rettighetspakke Beskrivelse
NAV NAV

AvtaleforholdGyldighet

Navn på felt Beskrivelse
gyldig Boolsk felt som er sann/true dersom det finnes en eller flere gyldige avtaleforhold for hele perioden det blir spurt om. Se Forutsetning for bruk for ytterligere informasjon om avtaleforhold.
måndederUtenGyldigAvtaleforhold Liste med måneder som ikke har avtale. Fylles kun ut når “gyldig” er usann/false

MånederUtenGyldigAvtaleforhold

Navn på felt Beskrivelse
måned Måned som ikke har et gyldig avtaleforhold

avtaleforhold gyldighet

Tags: