Informasjonsmodell for avtaleforhold tilknyttet tjenestepensjonsavtale

Oversikt over verdier som sendes inn gjennom endepunktet avtaleforhold i tjenestepensjonsavtale tjenesten for å oppdatere eller endre avtaleforhold.

Om Rettighetspakker

Rettighetspakker benyttes til å styre hvem som har lov til å oppdatere denne informasjonen. se Rettighetspakke

Rettighetspakker som kan benyttes ved oppdatering:

Rettighetspakke Beskrivelse
otp Obligatorisk tjenestepensjon

Avtaleforhold

Felt Beskrivelse
avtalereferanse Pensjonsinnretningens egen referanse til avtalen
fraOgMed Start årstall og måned for avtaleinngåelse angitt i nummer, må oppgis som YYYY-MM
tilOgMed Slutt årstall og måned for opphør av avtale angitt i nummer, må oppgis som YYYY-MM
opplysningspliktig Den opplysningspliktige som avtaleforholdet er med

Opplysingsingspliktig

Felt Beskrivelse
norskIdentifikator Opplysningspliktiges organisasjonsnummer

avtaleforhold

Tags: