Informasjonsmodell for tjenestepensjonsavtale

Oversikt over modeller som benyttes av tjenestepensjonsavtale-tjenesten.

Tjenesten tilbyr følgende endepunkt med forskjellige modeller:

Tags: