Test fra systemleverandør krever delegering i Test

Maskinporten

Maskinporten skal også benyttes under test fra systemleverandør, og krever test-sertifikat. For test av Skatteetatens og Folkeregisterets delingstjenester anbefales for tiden at testsertifikat utstedes på virksomhetens ekte organisajonsnummer.

Dersom det i stedet benyttes syntetisk organisasjonsnummer i test-sertifikatet, vær klar over at tilrettelegging for test kan ta noe lengre tid.

Se egen dokumentasjon om bruk av Maskinporten.

Delegering i Test

Systemleverandører som har behov for å teste å hente data fra Skatteetaten via en eller flere delingstjenester, på vegne av et sett med kunder, må få få delegert rettigheter i Altinns testmiljø TT02, på samme måte som de vil få delegert rettigheter i Produksjon.

Digdir har en nærmere beskrivelse av hvordan delegere, se Digdir sin side om delegering via Altinn autorisasjon

Innlesing i Altinns testmiljø TT02

Skattetaten vil i dialog med Altinn sørge for at virksomhetene blir lest inn i Altinn TT02 slik at det er mulig å gjennomføre delegeringen. Når det er gjort vil vi gi tilbakemelding om hvilket fødselsnummer som kan benyttes for innlogging i TT02.

For å delegere i test trengs følgende:

 • Virksomheten med rettigheter til tjenesten som skal testes må være tilgjengelig i TT02.
 • Virksomheten må ha knyttet til seg en syntetisk person som det er mulig å logge inn i TT02 med.
 • Systemleverandøren som skal få delegert rettigheter for test må være tilgjengelig i TT02.
 • Virksomheten med rettigheter må så delegere rettigheter til systemleverandøren i TT02.

Altinns testmiljø TT02 er et testmiljø med hovedsaklig syntetiske testdata, og innlesing av ekte virksomheter gjøres kun ved behov. Vær oppmerksom på at det da leses inn produksjonsdata om virksomheten i et testmiljø.

Ved behov for test fra systemleverandør kontakt Skatteetaten med informasjon om følgende:

 • Systemleverandørs organisasjonsnummer
 • Systemleverandørs organisasjonsnavn
 • Systemleverandørs kontaktpersons e-postadresse (som er tilknyttet testen)
 • Systemleverandørs kontaktpersons mobiltelefonnummer (som er tilknyttet testen)
 • Konsumentens organisasjonsnummer
 • Konsumentens organisasjonsnavn
 • Konsumentens kontaktpersons e-postadresse (som er tilknyttet testen)
 • Konsumentens kontaktpersons mobiltelefonnummer (som er tilknyttet testen)

Samme informasjon må oppgis både for konsumenten (virksomhet med rettighet til tjenesten) og systemleverandøren, siden begge virksomhetene må leses inn i TT02 for at det skal være mulig å gjennomføre en delegering i testmiljøet. En systemleverandør som leverer til flere konsumenter, trenger ikke melde inn alle konsumenter for test, kun den som skal utføre delegeringen i test.

Systemleverandører som ikke har tilgang til Skatteetatens brukerstøtte, skal sende en henvendelse gjennom konsumenten.

Konsumenter med segmentansvarlig, skal sende en henvendelse segmentansvarlig, og ikke Skatteetaten direkte.

Tags: