Samtykketoken-generator for automatisert generering av samtykketoken

Test av tjenester med samtykke

Flere av skatteetatens tjenester krever samtykke for å kunne utlevere data til eksterne konsumenter:

  • SBL-tjenester krever samtykke fra skatteyter.
  • Ebevis-tjenester krever samtykke fra virksomhet.

For å teste disse tjenestene har konsumenter tidligere måttet logge inn i Altinn og sette samtykke for personer og enheter før test av APIene. Dette manuelle steget kan nå unngås ved å ta i bruk Altinn sin Samtykketoken-generator.

Samtykketoken-generator

Altinn har tilgjengeliggjort en løsning som kan generere samtykketoken, slik at man kan teste Skatteetatens API’er uten å måtte logge inn i Altinn først.

Løsningen er en enkel webapp som krever Maskinporten-autentisering. Denne kan en kalles med de parameterne som en ønsker for samtykketokenet, f.eks. tjenestekoder, inntektsår, samt offeredby/coveredby/handledby.

Mer info hos Altinn:

For å ta i bruk løsningen må konsumenten som skal teste få tilgang til et spesifikt scope. Se Altinn sin dokumentasjon om scopenavn og hvordan få tilgang til det.

Manuell test av samtykke

Digdir har bekreftet at TT02 har lest inn syntetisk Folkeregister, og i kombinasjon med TestID i ID-porten vil du kunne logge inn og gi samtykke med hvilken som helst test-person på nivå 4.

Tags: