Samtykketoken-generator for automatisert generering av samtykketoken

Test av tjenester med samtykke

Flere av skatteetatens tjenester krever samtykke for å kunne utlevere data til eksterne konsumenter:

  • SBL-tjenester krever samtykke fra skatteyter.
  • Ebevis-tjenester krever samtykke fra virksomhet.

For å teste disse tjenestene har konsumenter tidligere måttet logge inn i Altinn og sette samtykke for personer og enheter før test av APIene. Dette manuelle steget kan nå unngås ved å ta i bruk Altinn sin Samtykketoken-generator.

Samtykketoken-generator

Altinn har tilgjengeliggjort en løsning som kan generere samtykketoken, slik at man kan teste Skatteetatens API’er uten å måtte logge inn i Altinn først.

Løsningen er en enkel webapp som krever Maskinporten-autentisering. Denne kan en kalles med de parameterne som en ønsker for samtykketokenet, f.eks. tjenestekoder, inntektsår, samt offeredby/coveredby/handledby.

Mer info hos Altinn:

For å ta i bruk løsningen må konsumenten som skal teste få tilgang til et spesifikt scope. Se Altinn sin dokumentasjon om scopenavn og hvordan få tilgang til det.

Tags: