Tenor testdatasøk er en søkeløsning som kan benyttes for å finne testdata i Skatteetatens testmiljø

Selvbetjening

Skatteetatens mål er at konsumenter skal være mest mulig selvbetjente med testdata, ved å søke etter relevante testdata i Tenor testdatasøk. Testdata i Skatteetatens testmiljø gjøres søkbare gjennom Tenor testdatasøk, og vi ønsker å gå bort i fra å dokumentere statiske testdata i tabeller på Github.

Testdata som identifiseres gjennom Tenor testdatasøk, kan benyttes når man tester Skatteetatens delingstjenester.

I en overgangsperiode vil enkelte datatyper fortsatt være dokumentert på Github-siden om testdata i nytt testmiljø.

Tenor

Testdata i skatteetatens nye testmiljø kan søkes opp gjennom Tenor testdatasøk:

  • Tenor er en løsning for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata, se mer overordnet info hos Digdir.
  • Tenor forvaltes av Skatteetaten, se teknisk info på github.

Skatteetaten vil tilrettelegge søkeadaptere for sine datatyper i Tenor. Følgende søkeadaptere er nå tilgjengelig:

Adapter Bruksområde
Folkeregister Kan benyttes for å finne personer med testdata for Skattepliktig API og Folkeregisterets delingstjenester
Inntekt A-melding Kan benyttes for å finne personer med testdata for Inntektsmottaker API
Skattemelding Kan benyttes for å finne personer med testdata for Skattemelding API
Skatteoppgjør Kan benyttes for å finne personer med testdata for Avregning API, Beregnet skatt API, Pensjonsgivende inntekt API, Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API, Skatteplikt API, Summert skattegrunnlag API, Spesifisert summert skattegrunnlag API og Tilgjengeligdata API
Skatteplikt Kan benyttes for å finne personer med testdata for Skatteplikt API eller i kombinasjon med skattemelding/skatteoppgjør-adapter
Tjenestepensjonsavtale Kan benyttes for å finne personer med testdata for OTP API’ene

Følgende adaptere er under arbeid og kommer snart:

Adapter Bruksområde
Skattegrunnlag Kan snart benyttes for å finne personer med testdata for Summert skattegrunnlag API og Spesifisert summert skattegrunnlag API

Obs. for enkelte adaptere er det tomt under tabben “kildedata”. Det kan se ut som det er noe feil med med testdataene, men det er en midlertidig begrensning i adapterne som vi jobber med å løse. Ved oppslag gjennom API’ene vil dere kunne hente og se nærmere på testdata for personen.

Tags: