Tenor testdatasøk er en søkeløsning som kan benyttes for å finne testdata i Skatteetatens testmiljø

Selvbetjening

Skatteetatens mål er at konsumenter skal være mest mulig selvbetjente med testdata, ved å søke etter relevante testdata i Tenor testdatasøk. Testdata i Skatteetatens testmiljø gjøres søkbare gjennom Tenor testdatasøk, og vi ønsker å gå bort i fra å dokumentere statiske testdata i tabeller på Github.

Testdata som identifiseres gjennom Tenor testdatasøk, kan benyttes når man tester Skatteetatens delingstjenester.

I en overgangsperiode vil enkelte datatyper fortsatt være dokumentert på Github-siden om testdata i nytt testmiljø.

Tenor

Testdata i skatteetatens nye testmiljø kan søkes opp gjennom Tenor testdatasøk:

  • Tenor er en løsning for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata, se mer overordnet info hos Digdir.
  • Tenor forvaltes av Skatteetaten, se teknisk info på github.
  • Lenke til Tenor

Skatteetaten vil tilrettelegge søkeadaptere for sine datatyper i Tenor. Følgende søkeadaptere er nå tilgjengelig:

Adapter Bruksområde
Folkeregister Kan benyttes for å finne personer med testdata for Skattepliktig API og Folkeregisterets delingstjenester
Inntekt A-melding Kan benyttes for å finne personer med testdata for Inntekt API og Arbeidsgiveravgift API
Skattemelding Kan benyttes for å finne personer med testdata for Skattemelding API
Beregnet skatt Kan benyttes for å finne personer med testdata for Avregning API, Beregnet skatt API, Pensjonsgivende inntekt API, Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API, Skatteplikt API og Tilgjengeligdata API
Skatteplikt Kan benyttes for å finne personer med spesifikke egenskaper for Skatteplikt API, men må kombineres med skattemelding/skatteoppgjør-adapter
Summert skattegrunnlag Kan benyttes for å finne personer med testdata for Summert skattegrunnlag API og Trukket kildeskatt på lønn API
Spesifisert summert skattegrunnlag Kan benyttes for å finne personer med testdata for Spesifisert summert skattegrunnlag API
Tjenestepensjonsavtale Kan benyttes for å finne personer med testdata for OTP API’ene

Følgende søkeadaptere er under arbeid og kommer snart:

Adapter Bruksområde
Tilleggsskatt Underutvikling, og kan snart benyttes for å finne personer med testdata for Tilleggsskatt API
Tjenestepensjonsavtale (opplysningspliktig) Kan benyttes for å finne opplysningspliktige med testdata for OTP API’ene

Følgende api’er har ikke egen søkeadapter, og testdata er i stedet listet på github:

API Testdata
Aktiv konto API Testdata for Aktiv konto API i nytt testmiljø
Boligsparing for ungdom API Testdata for BSU API i nytt testmiljø
Næringsspesifikasjon API Testdata for Næringsspesifikasjon API i nytt testmiljø
Omregistreringsavgift API Testdata for kjøretøy i nytt testmiljø
Tilleggsskatt API Testdata for Næringsspesifikasjon API i nytt testmiljø

Kildedata

I Tenor er det en tab for “Kildedata”, dette er en representasjon av feltene i testdataene, men viser ikke responsen slik de er i de eksterne tjenestene. Github må benyttes for dokumentasjon av de relevante tjenestene.

For enkelte søkeadaptere vises pt. ikke kildedata. Det kan se ut som det er noe feil med med testdataene, men det er kun en begrensning i adapterne. Ved oppslag gjennom API’ene vil dere kunne hente og se nærmere på testdata for personen.

Tags: