Tenor testdatasøk og Skatteetatens testmiljø

Selvbetjening

Skatteetatens mål er at konsumenter skal være mest mulig selvbetjente med testdata ved å søke etter relevante testdata i Tenor testdatasøk, og ønsker å gå bort i fra å dokumentere statiske testdata i tabeller på Github.

I en overgangsperiode vil enkelte datatyper fortsatt være dokumentert på Github-siden om testdata i nytt testmiljø.

Tenor

Testdata i skatteetatens nye testmiljø kan søkes opp gjennom Tenor testdatasøk.

Skatteetaten vil tilrettelegge søkeadaptere for sine datatyper i Tenor.

Tags: