Denne siden er utdatert

Obs. Testdata på denne siden kan ikke lengre benyttes som utgangspunkt for integrasjonstest. Dataene listet på denne siden er ikke tilgjengelige i det nye testmiljøet.

I det gamle miljøet for ekstern test (AT) tilbys det syntetiske testdata det kan spørres for Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Testdataene vil henge sammen på tvers av API’ene som leveres for OTP, både fra Skatteetaten og NAV, men vi kan ikke garantere at testdataene henger sammen funksjonelt på tvers av andre tjenester som er tilgjengelige for test.

Formålet med testdataene:

 • Understøtte integrasjonstest mellom NAV, Skatteetaten og Pensjonsinnretningene.
 • Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde.
 • For funksjonell testing forventes det at den enkelte konsument selv tilrettelegger egne syntetiske testdata, og mocker/simulerer de eksterne tjenestene.

Om test av API’ene:

 • Tilgang til API’ene i testmiljøene forutsetter at man har virksomhetssertifikat og får tilgang via Maskinporten.
 • Siden formelle prosesser og avklaringer rundt OTP fremdeles pågår, vil API’ene kunne bli endret i løpet av testperioden.

Overordede prinsipper for testdataene:

 • Pensjonsinnretning: Ett likt testdatasett pr. pensjonsinnretning som skal teste.
 • Personer: Statiske testdata for Personer med Fødselsnummer og D-nummer.
 • Firma: Statiske testdata for Organisasjoner av typen AS, ASA og NUF.
 • A-meldingene: Mest vanlige kombinasjoner av lønnsinntekter og arbeidsforhold for ny versjon av a-meldingen.​
 • Arbeidsforhold:
  • De vanligste ordinære arbeidsforholdene.
  • Makslengde på arbeidsforholdene er 36 mnd.
  • En person i testdatasettet bytter pensjonsinnretning i løpet av arbeidsforholdet.
  • En person i testdatasettet har korrigering tilbake i tid.
 • Obs. Testdata med endringer på opplysningspliktig, pensjonsinnretning eller korrigeringer tilbake i tid må bestilles hos Skatteetaten på ønsket tidspunkt for test.


Vær oppmerksom på at når Pensjonsinnretninger tester å skrive tjenestepensjonsavtaler vil de kunne påvirke responsen på om de får lov til å hente inntektsdata for en periode. Det legges ikke opp til at testdata nullstilles.

Responsen på om man får lov til å hente inntekt for en periode kalkuleres basert på diverse regler. Reglene er forenklet i eksempelet under, men hovedprinsippet er at de baserer seg på at vi får rapportert periode for tjenestepensjonsavtale fra to kilder:

 • Den ene kilden er det Opplysningspliktig sender inn i A-meldingene.
 • Den andre kilder er det Pensjonsinnretningen skriver gjennom Tjenestepensjonsavtale API.
 • Når data fra Opplysningspliktig og Pensjonsinnretning er lik, får pensjonsinnretningen lov til å hente inntektsdata for perioden.
 • De fleste testtilfellene er “gyldige” fra start av. Dette ligger spesifisert i testdatasettet.

Eksempel ved registrering av ny tjenestepensjonsavtale:

Data tilrettelagt fra start:

 • Kilde Opplysningspliktig: Pensjonsinnretning1, Opplysningspliktig1, Inntektsmottaker1, Periode 2020-01
 • Kilde Pensjonsinnretning1: Pensjonsinnretning1, Opplysningspliktig1, Person1, Periode 2020-01, Avtalereferanse 111-222-333

Testen kan da for eksempel forløpe slik:

 1. Pensjonsinnretning1 spør om inntekt for Opplysningspliktig1, Person1, Periode 2020-01, får “gyldig” og respons med inntekt
 2. Pensjonsinnretning1 skriver ny periode: Pensjonsinnretning1, Virksomhet1, Person1, Periode 2020-04, Avtalereferanse 111-222-333
 3. Pensjonsinnretning1 spør om inntekt for Opplysningspliktig1, Person1, Periode 2020-01, får “ugyldig” og ikke respons med inntekt
 4. Pensjonsinnretning1 korrigerer periode, slik det var fra start: Pensjonsinnretning1, Opplysningspliktig1, Person1, Periode 2020-01, Avtalereferanse 111-222-333
 5. Pensjonsinnretning1 spør om inntekt for Opplysningspliktig1, Person1, Periode 2020-01, får “gyldig” og respons med inntekt

Tabellen under viser testdata slik de ble opprettet pr. 28.09.2020.

Testdata Tabeller

Dokumentasjon i forhold til bruk av API’ene finner du her : Tjenestepensjonsavtale API dokumentasjon

Gjensidige - 988343773

Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 810956062 11015800250 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 810956062 03056000541 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 810956062 11015800684 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 810956062 14107200429 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 810956062 24085301310 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 810956062 01046400719 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 810956062 24107200157 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn & Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 810956062 15056600334 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 810956062 05045400141 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 810956062 22033801592 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 810956062 12015800028 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 810956062 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 810917822 01035700753 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 810917822 06107101460 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 810917822 03043600310 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 810917822 16023402398 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 810917822 18056601569 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 810917822 20046801165 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 810917822 02056900570 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 810917822 07056001624 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 810917822 05047101281 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 810917822 19046801973 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 810917822 28025501510 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 810917822 19035900325 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 810917822 04047100610 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 810917822 04035701120 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 810917822 16034601120 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 810918462 11072702397 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 810918462 22107200774 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 810918462 64065501285 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 810918462 29030101969 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 810918462 15046201911 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 810918462 07047101098 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 810918462 02056000189 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 810918462 19046501325 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 810918462 30036302379 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 810918462 12055601788 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 810918462 13026600639 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 810918462 02043601922 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 810918462 20046002335 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 810918462 24030102181 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 810918462 15106701560 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 810918462 14056001698 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 810918462 11075901862 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 810918462 12054201190 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 810918462 18047802322 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 810918462 19047802361 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 810918462 17107301593 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 810918462 19106501575 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 810918462 24097802064 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 910991515 17097002487 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 910991515 05040101375 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 910991515 19097000878 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 910991515 30036302379 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
                   
Firma5-P1 910763768 10085801983 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
                   
Firma6-P1 910763598 14047701229 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 910763598 65065500420 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.faststTillegg
 
                   
Firma7-P1 810922362 23096800681 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
                   
Firma8-P1 810923342 25107601387 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
                   
Firma9-P1 810931582 08085800354 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 810931582 21045201918 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
                   
Firma10-P1 810933402 31030102145 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 810933402 04056000823 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
                   
Firma11-P1 810933992 12085801528 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 810933992 12036800621 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 

Storebrand - 958995369

Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 810949902 28036900042 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 810949902 24030100928 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 810949902 10058700911 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 810949902 01086700812 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 810949902 09057701142 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 810949902 22045200144 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 810949902 10036802230 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 810949902 04047501720 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 810949902 07057700380 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 810949902 04057000932 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 810949902 28030100974 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 810949902 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 911264722 18107301522 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 911264722 02056002270 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 911264722 12036802047 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 911264722 22036900885 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 911264722 06047101644 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 911264722 21010101643 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 911264722 23010101611 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 911264722 11036800420 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 911264722 19035902174 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 911264722 17046200187 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 911264722 17045202321 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 911264722 16107200820 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 911264722 11016301088 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 911264722 21095901570 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 911264722 17125700888 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 911264595 14046700911 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 911264595 03040100937 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 911264595 64065501609 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 911264595 06035501167 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 911264595 05057000114 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 911264595 07045400977 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 911264595 22107201991 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 911264595 09047100434 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 911264595 23046501977 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 911264595 13056002280 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 911264595 31076701477 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 911264595 17125700454 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 911264595 12057702115 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 911264595 14107201050 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 911264595 02035501978 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 911264595 05056000439 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 911264595 27046800759 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 911264595 01056902380 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 911264595 05035500172 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 911264595 03046401742 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 911264595 19046200589 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 911264595 24096801080 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 911264595 29034100088 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 910763431 02035502338 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 910763431 08047101299 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 910763431 28107201159 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 910763431 23046501977 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
             
     
Firma5-P1 810941642 25056601794 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
             
     
Firma6-P1 910763687 25107600593 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 910763687 65065500854 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.fastTillegg
 
             
     
Firma7-P1 810943882 02056001134 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
             
     
Firma8-P1 810944382 12037400252 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
             
     
Firma9-P1 810945362 07033301965 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 810945362 10085800928 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
             
     
Firma10-P1 810946652 25065500275 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 810946652 21104100578 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
             
     
Firma11-P1 810947322 26012802314 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 810947322 10057700993 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 

Sparebank 1 - 915651321

Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 810829702 18046201333 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 810829702 07047400761 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 810829702 21048201730 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 810829702 01047200039 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 810829702 29046001069 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 810829702 14085801768 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 810829702 03056001688 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 810829702 03046401580 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 810829702 26036400918 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 810829702 07047501142 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 810829702 27030101990 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 810829702 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 810830522 21065502078 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 810830522 19085801158 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 810830522 05035702115 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 810830522 01056001952 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 810830522 25035901739 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 810830522 22047302475 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 810830522 26036301367 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 810830522 30036301151 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 810830522 20097002232 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 810830522 12026500417 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 810830522 03056001769 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 810830522 09026600259 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 810830522 22046000998 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 810830522 20104101322 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 810830522 13036800660 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 810879882 25036901090 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 810879882 09075901612 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 810879882 64065501870 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 810879882 04047400320 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 810879882 23107200975 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 810879882 20056601547 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 810879882 17046800192 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 810879882 20107300989 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 810879882 04056000661 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 810879882 30036301747 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 810879882 22030102375 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 810879882 31036401969 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 810879882 21047300859 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 810879882 23025501535 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 810879882 22106500537 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 810879882 25107201575 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 810879882 10047600559 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 810879882 09121901355 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 810879882 27035400929 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 810879882 21097000422 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 810879882 24036900268 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 810879882 01043601721 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 810879882 30096302157 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 810880252 27046201375 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 810880252 24058801158 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 810880252 28047000779 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 810880252 04056000661 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
                   
Firma5-P1 810880732 24104102162 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
             
     
Firma6-P1 910763350 09056002062 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 910763350 65065501052 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.fastTillegg
 
             
     
Firma7-P1 910763512 21044400623 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
             
     
Firma8-P1 810882352 17106501920 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
             
     
Firma9-P1 810904852 23026102111 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 810904852 21025301525 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
             
     
Firma10-P1 811136182 22046500559 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 811136182 11036802431 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
             
     
Firma11-P1 811014532 13036801454 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 811014532 06056002217 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 

Nordea - 959922659

Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 910764098 12037400090 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 910764098 27025500364 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 910764098 09065301889 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 910764098 15056601551 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 910764098 02055600751 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 910764098 28025700335 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 910764098 27085300968 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 910764098 22076101691 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 910764098 17125700292 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 910764098 21046001742 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 910764098 12054200720 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 910764098 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 910784412 21096801820 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 910784412 15046700527 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 910784412 22046801729 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 910784412 30030100952 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 910784412 25065602469 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 910784412 01106300514 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 910784412 02095701364 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 910784412 14106702315 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 910784412 20046201311 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 910784412 23085800310 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 910784412 04056002249 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 910784412 25046800357 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 910784412 20046802382 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 910784412 16016101617 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 910784412 25065602035 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 910784161 21047900945 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 910784161 30085300128 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 910784161 64065501447 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 910784161 31055400299 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 910784161 25045201530 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 910784161 15107101583 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 910784161 28036900638 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 910784161 24045202395 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 910784161 02047201457 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 910784161 11016302033 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 910784161 23026100534 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 910784161 24010101650 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 910784161 04018901752 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 910784161 10106701747 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 910784161 16046200148 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 910784161 03058100942 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 910784161 01035500711 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 910784161 23047901979 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 910784161 07047500510 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 910784161 31055401082 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 910784161 28036400724 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 910784161 08045401961 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 910784161 07055601369 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 910784242 27046201375 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 910784242 24058801158 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 910784242 28047000779 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 910784242 04056000661 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
                   
Firma5-P1 910784323 17046501519 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
             
     
Firma6-P1 910784021 14107101382 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 910784021 65065501486 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.fastTillegg
 
             
     
Firma7-P1 910784498 09056001279 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
             
     
Firma8-P1 910784587 20056601385 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
             
     
Firma9-P1 910784749 20107300121 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 910784749 22030101158 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
             
     
Firma10-P1 910784900 27025701785 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 910784900 22046000564 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
             
     
Firma11-P1 910784986 18045200945 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 910784986 18046501981 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 

DNB - 914782007

Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 910763180 21047902360 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 910763180 19106501737 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 910763180 11054201313 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 910763180 26010102250 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 910763180 17106700311 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 910763180 23046201167 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 910763180 05116901945 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 910763180 10057701949 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 910763180 22096801274 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 910763180 13015800652 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 910763180 28025700920 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 910763180 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 910785141 01035501777 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 910785141 07107102374 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 910785141 08047401918 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 910785141 01086700499 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 910785141 01047201418 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 910785141 11026502065 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 910785141 24046501159 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 910785141 23010102081 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 910785141 26035902138 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 910785141 08047100233 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 910785141 25107600917 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 910785141 10026501828 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 910785141 18035901937 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 910785141 12016200040 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 910785141 20035902113 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 910785222 15056000671 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 910785222 03057001797 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 910785222 64065500815 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 910785222 26085800751 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 910785222 01095701163 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 910785222 17085802135 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 910785222 12036801849 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 910785222 16046801370 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 910785222 01035702179 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 910785222 21035900575 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 910785222 25096800811 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 910785222 21085800342 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 910785222 22046200768 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 910785222 12037400848 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 910785222 05035502183 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 910785222 30046002497 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 910785222 03047200864 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 910785222 10015801277 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 910785222 11054201747 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 910785222 04055600568 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 910785222 05058100325 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 910785222 25026100774 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 910785222 20023201780 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 910785303 06057000315 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 910785303 03035500528 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 910785303 05057000971 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 910785303 01035702179 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
                   
Firma5-P1 910785311 15047702051 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
             
     
Firma6-P1 910763105 05107102487 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 910763105 65065501648 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.fastTillegg
 
             
     
Firma7-P1 910829629 31036400741 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
             
     
Firma8-P1 910829661 09085800121 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
             
     
Firma9-P1 910995294 21046502369 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 910995294 10054200914 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
             
     
Firma10-P1 910995375 16016101455 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 910995375 03047100258 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
             
     
Firma11-P1 910995456 20107301853 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 910995456 29048401331 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Tittel Opplysningspliktig Inntektsmottaker Arbeidsforhold/Type Lønnsrapportering Gyldighet Referanse Prosent Yrkeskode Annet  
Firma1-P1 811010022 27025700991 01092017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 1228103- Sjefssykepleier Timelønn
 
Firma1-P2 811010022 02036101175 01092017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% 3142113 - Sjøkaptein Timelønn
 
Firma1-P3 811010022 02035700369 01082017–>
Ordinært
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P4 811010022 06047100427 01072017–>
Maritimt
092017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P5 811010022 20085802152 01092017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P6 811010022 11055600521 01092017–>
Ordinært
122017-122018 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P7 811010022 26036900821 01092017-15072019
Ordinært
092017 -072019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Arbeidstager har sagt opp selv
 
Firma1-P8 811010022 19046501597 01062019–>
Ordinært
062019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
 
Firma1-P9 811010022 31036300992 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn
Fastlønn
 
Firma1-P10 811010022 27036901220 01012019–>
Ordinært
012019-062019 072019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Timelønn
 
Firma1-P11 811010022 24036901647 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma1-P12 811010022 27010100017 01012018–>
Ordinært
012018-122019 True Firma1Avtale1 100% Uspesifisert Kode 6 Skjermet
 
                   
Firma2-P1 910763849 20097000817 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma2Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P2 910763849 12026500840 01032018–>
Ordinært
032018-082019 True Firma2Avtale1 19% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P3 910763849 30013001991 01022017–>
Ordinært
022017-122019 True Firma2Avtale1 0% Uspesifisert Periodevis variabel Timelønn
 
Firma2-P4 910763849 21046001157 01012018–>
Ordinært
1.012018-052018
2.052018-122018
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert 1.Periodevis variabel Timelønn
2.Ingen lønn
 
Firma2-P5 910763849 24096902057 1.01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.50%
2.100%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma2-P6 910763849 09056002224 01052019–>
Ordinært
052019-122019 True Firma2Avtale1 40% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P7 910763849 11056000463 01012019-30062019
Ordinært
012019-072019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
Sluttårsak
 
Firma2-P8 910763849 18046501124 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Fastlønn 15%–>50%
 
Firma2-P9 910763849 28085301529 01012019–>
Ordinært
1.012019-062019
2.072019-122019
True Firma2Avtale1 1.15%
2.50%
Uspesifisert Timelønn 15%–>50%
 
Firma2-P10 910763849 18107300224 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma2Avtale1 100% 2230107-Spesialsykepleier 1.Fastlønn
2.helligdagstillegg
 
Firma2-P11 910763849 22048200552 01032019–>
Ordinært
1.032019-122019
2.032019-042019
True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.fastTillegg
 
Firma2-P12 910763849 02056002432 01082019–>
Ordinært
122018-092019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P13 910763849 01055600550 01072019–>
Ordinært
122018–082019 True Firma2Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma2-P14 910763849 02054001773 01022019–>
Maritimt
032019-122019 True Firma2Avtale1 100% 3142114-Andrestyrman Fastlønn
 
Firma2-P15 910763849 24010101499 1.01092019–>
Ordinært
2.01092019-01092019
Ordinært
1.082019-092019
2.092018-092019
True Firma2Avtale1 1.100%
2.0%
Uspesifisert Fastlønn
Skulle aldri vært rapportert 0%
 
                   
Firma3-P1 910764004 20107301268 01052017–>
Ordinært
052017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P2 910764004 09047601999 1.01052017-31122017
2.01012018–>
Ordinært
1.022017-122017
2.012018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
ArbeidstakerHarSagtOppSelv
 
Firma3-P3 910764004 65065501214 01022018–>
Ordinært
092017-122018 True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert Fastlønn
D-nummer
 
Firma3-P4 910764004 22046201713 01022018-31122018
Ordinært
022018-122018 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
Med Sluttårsak
 
Firma3-P5 910764004 17085800981 1.01062012–>
2.01012019–>
Ordinært
1.062018-122019
2.012019-122019
True Firma3Avtale1 1.50%
2.50%
Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn
 
Firma3-P6 910764004 22044401022 01082017–>
Ordinært
1.082017-122018
2.042018-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Fastlønn Overlapp
 
Firma3-P7 910764004 21023200764 01102018–>
Ordinært
1.102018 -122019
2.102019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P8 910764004 23025300971 -
Ordinært
042017-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn , uten Arbeidsforhold
 
Firma3-P9 910764004 01056900531 01012019–>
Ordinært
012019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn,fra Firma 4 til 3
 
Firma3-P10 910764004 05040101537 01072018–>
Ordinært
1.042017-122019
062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P11 910764004 22065500268 1.01012019–>
Ordinært
2.01022019-28022019
Permisjon 80
1.012019-042019
2.052019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 80%
 
Firma3-P12 910764004 25046200775 1.01032018–>
Ordinært
2.01092019-31102019
Permisjon 100
1.032018-122019
2.092019-102019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.AA Penger 100%
 
Firma3-P13 910764004 01035501939 01072018–>
Ordinært
1.092017–>
2.062019-072019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P14 910764004 27036402372 1.01012018–>
Ordinært
2.01012019–>
Permisjon 80
1.012018-122019
2.012019–>
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Foreldrepenger 80%
 
Firma3-P15 910764004 01047202473 01102018–>
Ordinært
1.102018-122019
2.102018-122019
True Firma3Avtale1 50% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Timelønn
 
Firma3-P16 910764004 23046000331 01022019–>
Ordinært
1.022019-122019
2.022019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Feriepenger
 
Firma3-P17 910764004 06057701992 01052017–>
Ordinært
1.062017-122019
2.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P18 910764004 29033901990 01072019–>
Ordinært
072019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P19 910764004 06047500581 01032019–>
Ordinært
032019-122019 True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn
 
Firma3-P20 910764004 30047002172 01092017–>
Ordinært
1.072019-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P21 910764004 16023401928 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.042019-082019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 70%
 
Firma3-P22 910764004 19106501575 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.082017-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
2.Sykepenger 100%
 
Firma3-P23 910764004 30030101312 01092017–>
Ordinært
1.092017-122019
2.052019-062019
3.072019-122019
True Firma3Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn
2.Sykepenger 100%
3.Foreldrepenger 100%
 
                   
Firma4-P1 910987305 06035500969 01042018–>
Ordinært
1.042018-122018
2.122018-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
 
Firma4-P2 910987305 28047001724 01042018–>
Ordinært
1.062018-122018
2.012019-122019
True Firma4Avtale1 50-100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon+Timelønn
 
Firma4-P3 910987305 03056002129 01062018–>
Ordinært
1.062018-122019
2.062018-122019
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn 2.Provisjon
 
Firma4-P9 910987305 01056900531 01052018-31212018
Ordinært
1.052018-122018
2.052018-122018
True Firma4Avtale1 100% Uspesifisert 1.Fastlønn 2.Provisjon
*Bytter til Firma3
 
                   
Firma5-P1 811140872 05103700711 01042018–>
Ordinært
042018-122019 True Firma5Avtale1 100% Uspesifisert Provisjon
 
             
     
Firma6-P1 811017922 31106902391 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert 1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.helligdagstillegg
 
Firma6-P2 811017922 64065502230 01042017–>
Ordinært
1.042017-122019
2.042018-122019
True Firma6Avtale1 100% Uspesifisert D-nummer
1.Timelønn
Overtidsgodtgjørelse
2.fastTillegg
 
             
     
Firma7-P1 810957972 31036400741 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma7Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn+Timeslønn
 
             
     
Firma8-P1 811053732 30036401172 01102019–>
Frilanser
102019-102020 True Firma8Avtale1 100% Uspesifisert Timeslønn
 
             
     
Firma9-P1 910170589 23047300584 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn bytte av lønnssystem
 
Firma9-P2 910170589 23056601554 1.01092017-31122018
2. 01012019–>
Ordinært
1. 092017-122018 2. 012019–> True Firma9Avtale1 100% Uspesifisert Timelønn bytte av lønnssystem
 
             
     
Firma10-P1 910170643 17107301755 01012019–>
Ordinært
022019-122019 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
Firma10-P2 910170643 31030100991 01012018–>
Ordinært
022018-122018 True Firma10Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard True verdi
 
             
     
Firma11-P1 910170651 12054200569 01012019–>
Ordinært
022019-122019 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Firma11-P2 910170651 11036801214 01012018–>
Ordinært
022018-122018 False Firma11Avtale1 100% Uspesifisert Fastlønn Standard False verdi
 
Tags: