Status for testdata i nytt testmiljø

Test Norge

Skatteetatens nye testmiljø vil inneholde:

  • Testpersoner fra syntetisk Folkeregister
  • Testorganisasjoner fra syntetisk Enhetsregister

Obs. Altinn testdatasettene er ikke tilgjengelige i det nye testmiljøet.

Foreløpige begrensninger i testdata i nytt testmiljø

På enkelte området vil det i en overgangsperiode være begrensede testmuligheter i nytt testmiljø:

  • OTP: Skifte til nytt testmiljø for OTP-API’ene vil skje onsdag 24. november kl. 10:00 og er kooordinert med NAV og BITS.
  • SBL: Det er ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for personer fra syntetisk Folkeregister pga. avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer, men samtykke kan settes med Altinn sin samtykketoken-generator. Se mer info på Test av samtykkebasert datauthenting.
  • Ebevis: Det er ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for virksomheter fra syntetisk Enhetsregister pga. avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer, men samtykke kan settes med Altinn sin samtykketoken-generator. Se mer info på Test av samtykkebasert datauthenting.
  • Aktiv konto API: Tjenesten mangler foreløpig testdata i nytt miljø.

Enkelte API’er kan ha begrensede testdata ved lansering av nytt tesmiljø.

Skatteetaten jobber med å legge til rette for test av alle tjenester med relevante testdata i nytt testmiljø, og denne siden vil holdes oppdatert når det skjer endringer.

Skattedata

Skatteetaten har startet å produsere syntetiske skattedata på den syntetiske testbefolkningen, både skatteoppgjør og skattemeldinger, med tilhørende skatteplikt, inntekter og andre grunnlagsdata. Dataene er foreløpig få og enkle, men forbedringer vil komme løpende fremover. De mest brukte dataetypene vil fremover gjøres søkbare i Tenor testdatasøk, men enkelte data ligger også dokumentert i egne tabeller på denne siden.

Testdata pr. API

Tjeneste Testdata
Arbeidsforhold API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Avregning API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skatteoppgjør”
Beregnet skatt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skatteoppgjør”
Boligsparing for ungdom API Se tabell om BSU
Inntektsmottaker API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntekt A-ordning”. Se også tabeller under om historiske data for Inntekt
MVA oppgaveinnlevering API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Omregistreringsavgift API Se tabell om Kjøretøy
Oppdrag utenlandske virksomheter API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Pensjonsgivende inntekt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skatteoppgjør”
Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skatteoppgjør”
Restanser API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Skattemelding API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skattemelding”. Se også tabell under om historiske data for Skattemelding
Skatteplikt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skatteplikt”
Skattepliktig API Testdata er søkbare i Tenor-adapter”Folkeregister”, men ingen endringer etter mai 2021
Spesifisert summert skattegrunnlag API Testdata blir søkbare i Tenor snart, benytt Skatteoppgjør-adapter for nå
Summert skattegrunnlag API Testdata blir søkbare i Tenor snart, benytt Skatteoppgjør-adapter for nå
Tilgjengeligdata API Se tabell om Skatteoppgjør

Obs. for enkelte adaptere er det tomt under tabben “kildedata”. Det kan se ut som det er noe feil med med testdataene, men det er en midlertidig begrensning i adapterne som vi jobber med å løse. Ved oppslag gjennom API’ene vil dere kunne hente og se nærmere på testdataene.

Ebevis

Skatteetatens Ebevis-API’er gir for nå en statisk mocket respons som er uavhengig av virksomhetene i miljøet. For å kunne teste disse API’ene er det nok å benytte et organisasjonsnummer som har gyldig samtykke.

Det er pt. ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for enheter fra syntetisk Enhetsregister pga. en avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer, men samtykke kan i stedet settes med Altinn sin samtykketoken-generator. Se mer info på Test av samtykkebasert datauthenting.

Inntekt og skatteoppgjør/skattegrunnlag - Historiske data

Personidentifikator Inntektsdata Skatteoppgjør/skattegrunnlag Kommentar
21828296334 Komplett 2016
Komplett 2017
Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Tilsvarer Iver Psa Høk (01029413157) i gammelt testmiljø
29846799816 (fortrolig adressebeskyttelse) Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Morten Minstemann Val-Aa med skjermingskode 7 (04057849687) i gammelt testmiljø
07929899274 Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 2) Tilsvarer Karl Karlstad (18017749532) i gammelt testmiljø
12890948845 Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Nille Psa Augestad (18018200283) i gammelt testmiljø
02827398406 Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Magne Løvik (07078600378) i gammelt testmiljø
08838174893 Komplett 2017
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2)
Tilsvarer Tone Olsen (02099900434) i gammelt testmiljø
11815994657 Komplett 2017 Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (fastland og Svalbard) 2)
Tilsvarer Nils Nilsen (02116049964) i gammelt testmiljø
22909174493 Har ingen Kildeskattkvittering 2019 Tilsvarer Lalla Lakerol (16127049657) i gammelt testmiljø
14858397074 Har ingen Kildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019 Tilsvarer Magne Moldskred (01025102335) i gammelt testmiljø

1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (Sirius)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype (SL)

BSU

Fødselsnummer Inntektsår
01899699552 2020 og 2021
21839199217 2020 og 2021
01840098245 2020 og 2021
06889197542 2020 og 2021
01898999749 2020 og 2021

Disse har også skattemeldinger og skatteoppgjør for 2020. Tilsvarende vil bli gjort snart for 2021.

Kjøretøy

Fødselsnummer Kjennemerke Dato for omregistreringavgift
09917197935 WT10001 2021-05-16
07929899274 WT10002 2021-05-16
01864897068 WT10003 2021-05-16
20860198259 WT10004 2021-05-16

Aktiv konto

Fødselsnummer Kontotype
17816994780 Norsk konto
46907200809 Utenlandsk konto
27858199021 Utbetalingskort
23818699190 Ingen konto
Tags: