Status for testdata i nytt testmiljø

Test Norge

Skatteetatens nye testmiljø vil inneholde:

  • Testpersoner fra syntetisk Folkeregister
  • Testorganisasjoner fra syntetisk Enhetsregister

Obs. Altinn testdatasettene er ikke tilgjengelige i det nye testmiljøet.

Foreløpige begrensninger i testdata i nytt testmiljø

På enkelte området vil det i en overgangsperiode være begrensede testmuligheter i nytt testmiljø:

  • OTP: Tidspunktet for å skifte til nytt testmiljø for OTP-API’ene må koordineres med NAV pga. avhengighet til NAV sitt testmiljø.
  • SBL: Det er ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for personer fra syntetisk Folkeregister pga. avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer.
  • MVA meldingsopplysning API: Det er ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for virksomheter fra syntetisk Enhetsregister pga. avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer.
  • Arbeidsgiveravgift API: Det er ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for virksomheter fra syntetisk Enhetsregister pga. avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer.
  • Aktiv konto API: Tjenesten mangler foreløpig testdata i nytt miljø.
  • Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API: Tjenesten er ikke tilgjengelig i nytt miljø enda.

Enkelte API’er kan ha begrensede testdata ved lansering av nytt tesmiljø.

Skatteetaten jobber med å legge til rette for test av alle tjenester med relevante testdata i nytt testmiljø, og denne siden vil holdes oppdatert når det skjer endringer.

Skattedata

Skatteetaten har startet å produsere syntetiske skattedata på den syntetiske testbefolkningen, både skatteoppgjør og skattemeldinger, med tilhørende skatteplikt, inntekter og andre grunnlagsdata. Dataene er foreløpig få og enkle, men forbedringer vil komme løpende fremover. De mest brukte dataetypene vil fremover gjøres søkbare i Tenor testdatasøk, men ligger foreløpig dokumentert i egne tabeller på denne siden.

Testdata pr. API

Tjeneste Testdata
Avregning API Se tabell om Skatteoppgjør
Beregnet skatt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt”. Se også tabell under om Skatteoppgjør.
Boligsparing for ungdom API Se tabell om BSU
Inntektsmottaker API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntektsmottaker A-ordning”. Se også tabeller under om Inntekt
MVA oppgaveinnlevering API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Omregistreringsavgift API Se tabell om Kjøretøy
Oppdrag utenlandske virksomheter API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Pensjonsgivende inntekt API Se tabell om Skatteoppgjør
Restanser API Enkle mockdata - se beskrivelse om Ebevis
Skattemelding API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skattemelding”. Se også tabeller under om Skattemelding
Skatteplikt API Testdata blir søkbare i Tenor snart - se tabell om Skatteplikt for nå
Skattepliktig API Testdata er søkbare i Tenor, men ingen endringer etter mai 2021
Spesifisert summert skattegrunnlag API Se tabell om Skatteoppgjør
Summert skattegrunnlag API Testdata blir søkbare i Tenor snart - se tabell om Skatteoppgjør for nå
Tilgjengeligdata API Se tabell om Skatteoppgjør

Ebevis

Skatteetatens Ebevis-API’er gir for nå en statisk mocked respons som er uavhengig av enhetene i miljøet. Det er pt. ikke mulig å logge inn i Altinn og sette samtykke for enheter fra syntetisk Enhetsregister pga. en avhengighet til Digdir og Altinn sine testmiljøer. For å kunne teste disse API’ene er det nok å benytte et orgnr. som har gyldig samtykke.

Inntekt

Fødselsnummer Inntektsår
19857999714 2021
18826899251 2021
28898997652 2021
10816699903 2021
03907095060 2021
08929298404 2021

Inntekt, skatteplikt, skattemeldinger og skatteoppgjør

Følgende parter har inntekt, skatteplikt, skattemeldinger utkast og fastsatt og skatteoppgjør.

Fødselsnummer Inntektsår
20860198259 2020
22849999536 2020
12850099896 2020
06878899138 2020
19885895967 2020
20886398663 2020
19909998703 2020
01859897866 2020
31819197035 2020
20917698490 2020

Inntekt og skatteoppgjør/skattegrunnlag - Historiske data

Personidentifikator Inntektsdata Skatteoppgjør/skattegrunnlag Kommentar
21828296334 Komplett 2016
Komplett 2017
Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Skattegrunnlag 2016
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Tilsvarer Iver Psa Høk (01029413157) i gammelt testmiljø
09917197935 Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Tilsvarer Morten Minstemann Val-Aa med skjermingskode 7 (04057849687) i gammelt testmiljø
07929899274 Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Skattegrunnlag 2016
Skatteoppgjør 2018 2)
Tilsvarer Karl Karlstad (18017749532) i gammelt testmiljø
12890948845 Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Tilsvarer Nille Psa Augestad (18018200283) i gammelt testmiljø
02827398406 Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Tilsvarer Magne Løvik (07078600378) i gammelt testmiljø
08838174893 Komplett 2017
Februar 2020
Januar - Juni 2021
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2)
Tilsvarer Tone Olsen (02099900434) i gammelt testmiljø
11815994657 Komplett 2017 Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (fastland og Svalbard) 2)
Tilsvarer Nils Nilsen (02116049964) i gammelt testmiljø
22909174493 Har ingen Kildeskattkvittering 2019 Tilsvarer Lalla Lakerol (16127049657) i gammelt testmiljø
14858397074 Har ingen Kildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019 Tilsvarer Magne Moldskred (01025102335) i gammelt testmiljø

1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (Sirius)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype (SL)

BSU

Fødselsnummer Inntektsår
01899699552 2020
21839199217 2020
01840098245 2020
06889197542 2020
01898999749 2020

Kjøretøy

Fødselsnummer Kjennemerke Dato for omregistreringavgift
09917197935 WT10001 2021-05-16
07929899274 WT10002 2021-05-16
01864897068 WT10003 2021-05-16
20860198259 WT10004 2021-05-16
Tags: