Status for testdata i nytt testmiljø

Test Norge

Skatteetatens nye testmiljø inneholder:

  • Testpersoner fra syntetisk Folkeregister
  • Testorganisasjoner fra syntetisk Enhetsregister

Obs. Altinn testdatasettene er ikke tilgjengelige i det nye testmiljøet.

Foreløpige begrensninger i testdata i nytt testmiljø

På enkelte området har det i en overgangsperiode være begrensede testmuligheter i nytt testmiljø, men det meste av dette skal være utbedret.

Kjente begrensninger:

  • Skatteoppgjør for personer med adressebeskyttelse strengt fortrolig er ikke søkbare i Tenor, se egen tabell om Skatteoppgjør 2021 under.
  • Tjenestepensjonsavtaler for personer med adressebeskyttelse fortrolig og strengt fortrolig er ikke søkbare i Tenor, tabell med parter er distribuert via BITS.

For å teste med samtykke, kan dette både gjøres med Digdir sin Samtykketokengeneratorgjøres eller manuelt, se Test av samtykkebasert datauthenting.

Inntekter og skattedata

Skatteetaten har produsert syntetiske skattedata på den syntetiske testbefolkningen, både skatteoppgjør og skattemeldinger, med tilhørende skatteplikt, inntekter og andre grunnlagsdata.

De mest brukte dataetypene vil fremover gjøres søkbare i Tenor testdatasøk, men enkelte data ligger også dokumentert i egne tabeller på denne siden.

Testdata pr. API

Tjeneste Testdata
Aktiv konto API Se tabell under
Arbeidsforhold API Se beskrivelse om Mockdata under
Arbeidsgiveravgift API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntekt A-ordning”
Avregning API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt”
Beregnet skatt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt”
Boligsparing for ungdom API Se tabell under
Inntekt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Inntekt A-ordning”. Se også tabeller under om historiske data for Inntekt
Omregistreringsavgift API Se tabell under
Oppdrag utenlandske virksomheter API Se beskrivelse om Mockdata under
Mva-melding API Benytt hendelseslisten for å finne referanser
Mva meldingsopplysning API Se beskrivelse om Mockdata under
Næringsspesifikasjon API Se tabell under
Pensjonsgivende inntekt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt”
Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt”
Restanser API Se beskrivelse om Mockdata under
Skattemelding API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Skattemelding”. Se også tabell under om historiske data for Skattemelding
Skattemelding upersonlig API Se tabell under
Skatteplikt API Testdata er søkbare i Tenor-adapter “Beregnet skatt” som kan kombineres med egenskaper i “Skatteplikt”-adapter
Skattepliktig API Testdata er søkbare i Tenor-adapter”Folkeregister”, men ingen endringer etter mai 2021
Spesifisert summert skattegrunnlag API Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Spesifisert summert skattegrunnlag”
Summert skattegrunnlag API Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Summert skattegrunnlag”
Tilleggsskatt API Se tabell under
Trukket kildeskatt på lønn API Testdata er søkbare i Tenor-adapteren “Summert skattegrunnlag” med egenskap “Kildeskatt på lønn”

Obs. for enkelte adaptere er det tomt under tabben “kildedata”. Det kan se ut som det er noe feil med med testdataene, men det er en midlertidig begrensning i adapterne som vi jobber med å løse. Ved oppslag gjennom API’ene vil dere kunne hente og se nærmere på testdataene.

Skatteoppgjør 2021

Det er pt. ikke mulig å søke etter skatteoppgjør for personer med adressegradering “Strengt fortrolig” i Tenor. Noen eksempler er derfor listet her:

Fødselsnummer Adressebeskyttelse
16822548834 Strengt fortrolig
11812448848 Strengt fortrolig
19872347995 Strengt fortrolig
09817397848 Strengt fortrolig
24887198515 Strengt fortrolig

Skatteoppgjør for 2021 for personer uten adressebeskyttelse kan finnes med Tenor-adaptere for skatteoppgjør (“Summert skattegrunnlag” eller “Beregnet skatt”). Skatteoppgjør for 2021 for personer med adressebeskyttelse “Fortrolig” kan finnes ved å kombinere Tenor-adapter for skattegjør med Tenor-adapter for Folkeregisteret og feltet Adressebeskyttelse.

Inntekt og skatteoppgjør/skattegrunnlag - Historiske data

Obs. dataene er kopiert over fra det gamle testemiljøet og lagt på nye parter, så identifikator og navnene er ikke de samme som tidligere.

Personidentifikator Navn Inntektsdata Skatteoppgjør/skattegrunnlag Kommentar
21828296334 Morsk Sønnavind Komplett 2016
Komplett 2017
Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Tilsvarer Iver Psa Høk (01029413157) i gammelt testmiljø
29846799816 (fortrolig adressebeskyttelse) Ugjennomsiktig damesykkel Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Morten Minstemann Val-Aa med skjermingskode 7 (04057849687) i gammelt testmiljø
07929899274 Eksplosiv Bjørk Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 2) Tilsvarer Karl Karlstad (18017749532) i gammelt testmiljø
12890948845 Raffinert Barnestol Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Nille Psa Augestad (18018200283) i gammelt testmiljø
02827398406 Dyktig Informasjon Har ingen Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Magne Løvik (07078600378) i gammelt testmiljø
08838174893 Tilfeldig jubel Komplett 2017
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2)
Tilsvarer Tone Olsen (02099900434) i gammelt testmiljø
11815994657 Lysegrønn Brosme Komplett 2017 Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (fastland og Svalbard) 2)
Tilsvarer Nils Nilsen (02116049964) i gammelt testmiljø
22909174493 Real sykkel Har ingen Kildeskattkvittering 2019 Tilsvarer Lalla Lakerol (16127049657) i gammelt testmiljø
14858397074 Virkelig Bu Har ingen Kildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019 Tilsvarer Magne Moldskred (01025102335) i gammelt testmiljø

1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (Sirius)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype (SL)

Næringsspesifikasjon API

Type skattepliktig Fødselsnummer Inntektsår
Personlig 05923048059 2020
Personlig 07873349713 2020
Personlig 13819699571 2020
Personlig 14917297003 2020
Personlig 19865698073 2020
Personlig 20848399796 2020
Personlig 22840197615 2020
Personlig 26825798845 2020
Personlig 27820298344 2020
Personlig 28927196982 2020
Personlig 31858698440 2020
Personlig 06880149405 2021
Personlig 12910149871 2021
Personlig 14901848344 2021
Personlig 16881749762 2021
Personlig 23845599750 2021
Personlig 24861048884 2021
Personlig 26851349366 2021
Personlig 27898899360 2021
Personlig 28861349758 2021
Personlig 29840849692 2021
Upersonlig 210962492 2021
Upersonlig 310423076 2021
Upersonlig 310962074 2021
Upersonlig 311768778 2021
Upersonlig 312282933 2021
Upersonlig 312547678 2021
Upersonlig 312737639 2021
Upersonlig 313269906 2021
Upersonlig 313864138 2021
Upersonlig 314093798 2021
Upersonlig 314247914 2021

Tilleggsskatt API

Følgende personer har tilleggsskatt:

Fødselsnummer Inntektsår Kommentar
11891047306 2020 Fødselsnummer
14881648394 2020 Fødselsnummer
07891448702 2021 Fødselsnummer
16834899217 2021 Fødselsnummer
18881248448 2021 Fødselsnummer
64824401150 2021 D-nummer
47896100285 2021 D-nummer
01820099997 2020 Hatt D-nummer
14865998989 2021 Fortrolig
28893949951 2021 Streng fortrolig

Kun organisasjoner som er AS kan ha tilleggsskatt. Følgende enheter har skatteplikt:

Organisasjonsnummer Organisasjonsform Inntektsår
210201602 AS 2020
213997572 AS 2020
312676281 AS 2021
313527603 AS 2021
314259203 AS 2021

Skattemelding upersonlig API

Fødselsnummer Inntektsår
210962492 2021
310423076 2021
310962074 2021
311768778 2021
312282933 2021
312547678 2021
312737639 2021
313269906 2021
313864138 2021
314093798 2021
314247914 2021

Boligsparing for ungdom API

Fødselsnummer Inntektsår
01899699552 2020, 2021 og 2022
21839199217 2020, 2021 og 2022
01840098245 2020, 2021 og 2022
06889197542 2020, 2021 og 2022
01898999749 2020, 2021 og 2022

Disse har også skattemeldinger og skatteoppgjør for 2020 og 2021. Skattemeldinger og skatteoppgjør for 2022 opprettes senere.

Omregistreringsavgift API

Fødselsnummer Kjennemerke Dato for omregistreringavgift
09917197935 WT10001 2021-05-16
07929899274 WT10002 2021-05-16
01864897068 WT10003 2021-05-16
20860198259 WT10004 2021-05-16

Aktiv konto API

Fødselsnummer Kontotype
17816994780 Norsk konto
46907200809 Utenlandsk konto
27858199021 Utbetalingskort
23818699190 Ingen konto

Mockdata

Enkelte API’er har for nå kun enkle mockdata, med en statisk mocket respons som er lik uavhengig av hvilket syntetisk organisasjonsnummer du spør på. Det gjelder:

  • Arbeidsforhold API
  • Mva meldingsopplysning API
  • Oppdrag utenlandske virksomheter API
  • Restanser API

For å kunne teste disse API’ene er det nok å benytte et gyldig, syntetisk organisasjonsnummer. Gyldige og syntetiske organisasjonsnumre finner du i Tenor testdatasøk.

For Ebevis API’ene må du benytte et organisasjonsnummer som har gyldig samtykke.

Tags: