Testdata for integrasjonstest av innrapportere inntekter og formues- og inntektsskatt

I det gamle miljøet for ekstern test (AT) tilbys det et sett syntetiske testdata det kan spørres på. Formålet med disse dataene er å teste og verifisere at integrasjonen mot tjenestene fungerer. Dataene vil inneholde verdier i de aller fleste felter i responsen.

Disse dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde. For funksjonell testing forventes det at den enkelte konsument selv tilrettelegger egne syntetiske testdata, og mocker/simulerer Skatteetatens tjenester.

På grunn av dette kan det heller ikke garanteres at testdataene i AT henger sammen funksjonelt på tvers av tjenestene. Vær også oppmerksom på at dataene kan endres uten nærmere forvarsel.

Tabellen under viser de skatteytere som er tilgjengelig for test. De samme skattyterne finnes også i Altinn sitt TT02-miljø og i IDporten sitt ver2-miljø, slik at det er mulig å opprette samtykke for Skattyterne (gjelder datakonsumenter som må ha skattyters samtykke for å lese data).

Obs. dataene listet på denne siden vil ikke være tilgjengelige i det nye testmiljøet.

Personidentifikator Navn Inntektsdata Skatteoppgjør/Skattegrunnlag
01029413157 Iver Psa Høk Komplett 2017
Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
04057849687 Morten Minstemann Val-Aa (skjermingskode 7) Februar - April 2021, September - Desember 2021
Januar - Februar 2022
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Skatteoppgjør 2021 1)
18017749532 Karl Karlstad Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Skatteoppgjør 2018 2)
18018200283 Nille Psa Augestad Januar - September 2018
Komplett 2019
Komplett 2020
Januar - Juni 2021
Januar - Februar 2022
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Næringsopplysninger 2020v
Skatteoppgjør 2021 1)
07078600378 Magne Løvik Januar - Februar 2022 Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Skatteoppgjør 2020 1)
Næringsopplysninger 2020
Skatteoppgjør 2021 1)
02099900434 Tone Olsen Komplett 2017
Februar 2020
Januar - Juni 2021
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2020 (fastland og Svalbard)
Næringsopplysninger 2020
02116049964 Nils Nilsen Komplett 2017 Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 20191 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2020(fastland og Svalbard)
Næringsopplysninger 2020
16127049657 Lalla Lakerol Har ingen Kildeskattkvittering 2019
01025102335 Magne Moldskred Har ingen Kildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019

1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (pilot)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype

Se Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag for mer informasjon om spesifikasjoner.

Tags: