Kategorisering og lovlige verdier for tekniskNavn for summert skattegrunnlag for 2016

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2016.

Kategorisering og lovlige verdier for tekniskNavn

Kategori tekniskNavn
formue formuesverdiForPrimaerbolig
formue formuesverdiForVerdipapirerIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen
formue formuesverdiForVerdipapirerRegistrertIVerdipapirsentralen
formue formuesverdiForVerdipapirfondsandelerIObligasjonsfond
formue samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordring
formue samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameie
formue samletFormuesverdiForAnnenFastEiendom
formue samletFormuesverdiForAnnenFormue
formue samletFormuesverdiForAnnenSkattepliktigFormueIUtlandet
formue samletFormuesverdiForBilerMaskinerOgInventar
formue samletFormuesverdiForBuskap
formue samletFormuesverdiForCampingvogn
formue samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandet
formue samletFormuesverdiForFritidbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense
formue samletFormuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrense
formue samletFormuesverdiForMotorkjoeretoey
formue samletFormuesverdiForSekundaerbolig
formue samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskap
formue samletFormuesverdiForSkipFiskeOgFangstfartoey
formue samletFormuesverdiForSkogseiendom
formue samletFormuesverdiForVarelager
formue samletFormuesverdiForVerdipapirfondsandelIAksjefond
formue samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikring
formue samletInnskuddIInnenlandskeBanker
formue samletInnskuddIUtenlandskeBanker
formue samletKontantbeloep
formue samletPremiefond
formue samletSkattefriDelAvFormue
formuesfradrag samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameie
formuesfradrag samletGjeldIUtlandet
formuesfradrag samletInnenlandskGjeld
inntekt dagpengerForNaeringsdrivendeOgFisker
inntekt samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker
inntekt samletAlderspensjonFraFolketrygden
inntekt samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameie
inntekt samletAnnenInntekt
inntekt samletAnnenPensjonFoerAlderspensjon
inntekt samletAnnenPensjonMedTrekkfritak
inntekt samletAnnenRenteinntekt
inntekt samletAnnenTrekkpliktigPensjon
inntekt samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale
inntekt samletAvtalefestetPensjon
inntekt samletBarnepensjonOgLivrente
inntekt samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarnUnderSyttenAar
inntekt samletInntektFraSkattepliktigUtbytteForVerdipapirfondsandel
inntekt samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolk
inntekt samletLoennsinntekt
inntekt samletLoennsinntektKunMedTrygdeavgiftsplikt
inntekt samletLoennsinntektTilBarnUnderTrettenAar
inntekt samletLoennsinntektPaaSvalbardOver12G
inntekt samletLottinntekt
inntekt samletOpptjenteRenterIUtlandskeBanker
inntekt samletOvergangsstoenadTilEnsligOgEtterlatt
inntekt samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering
inntekt samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaering
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriOgPelsdyr
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindrift
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjon
inntekt samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelse
inntekt samletPensjonFraEOeSStatSomTilsvarerNorskAlderspensjonEllerAvtalefestetPensjon
inntekt samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering
inntekt samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering
inntekt samletRenteinntektPaaLaanTilSelskapSomSkalEkstrabeskattes
inntekt samletSkattefriPensjonFraUtlandet
inntekt samletSkattepliktigAksjegevinstEllerGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandel
inntekt samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvAndelerIKNANSNOKUS
inntekt samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvFastEiendomMv
inntekt samletSkattepliktigOverskuddAvUtleieAvFritidseiendom
inntekt samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendom
inntekt samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandet
inntekt samletSkattepliktigUtbyttePaaAksjerIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen
inntekt samletSkattepliktigUtbyttePaaAksjerRegistrertIVerdipapirsentralen
inntekt samletSkjermingsfradrag
inntekt samletSupplerendeStoenad
inntekt samletTilleggsinntektForDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering
inntekt samletTilleggsinntektForDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage
inntekt samletTrekkpliktigLoennsinntektUtenTrydgeavgiftsplikt
inntekt samletTrekkpliktigUtgiftsgodtgjoerelse
inntekt samletUfoeretrygdFoerAlderspensjon
inntekt samletUfoeretrygdFraFolketrygden
inntekt samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygden
inntekt skattepliktigUnderholdsbidragUfoererenterOgLivrenter
inntektsfradrag andreFradragsberettigedeKostnader
inntektsfradrag fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPerson
inntektsfradrag saerfradragForEnsligForsoerger
inntektsfradrag saerskiltFradragForFiskeOgFangst
inntektsfradrag samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie
inntektsfradrag samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMv
inntektsfradrag samletFradragsberettigetReisekostnadMellomArbeidOgHjem
inntektsfradrag samletFradragsberettigetReisekostnadMellomPendlerboligOgHjem
inntektsfradrag samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendom
inntektsfradrag samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAar
inntektsfradrag samletKostadTilBompengerFergeOgTunnel
inntektsfradrag samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjem
inntektsfradrag samletPensjonsinnbetalingTilIndividuellPensjonsordning
inntektsfradrag samletPremieTilPensjonsordningIArbeidsforhold
inntektsfradrag samletPremieTilTilleggstrygdForNaeringsdrivende
inntektsfradrag samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregel
inntektsfradrag samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjon
inntektsfradrag samletSaerskiltFradragForSjoefolk
inntektsfradrag samletTapVedSalgAvAksjer
inntektsfradrag samletTapVedSalgAvFastEiendom
inntektsfradrag samletUnderskuddINaeringsvirksomhet
inntektsfradrag totalePaaloepteRenter
inntektsfradrag totalePaaloepteRenterIUtlandet
inntektsfradrag utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarn
Tags: