Kategorisering og lovlige verdier for tekniskNavn tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2016

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2016.

Kategorisering og lovlige verdier for tekniskNavn for 2016

Kategori tekniskNavn Spesifisert
formue formuesverdiForPrimaerbolig x
formue formuesverdiForVerdipapirerIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen  
formue formuesverdiForVerdipapirerRegistrertIVerdipapirsentralen  
formue formuesverdiForVerdipapirfondsandelerIObligasjonsfond x
formue samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordring  
formue samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameie  
formue samletFormuesverdiForAnnenFastEiendom x
formue samletFormuesverdiForAnnenFormue  
formue samletFormuesverdiForAnnenSkattepliktigFormueIUtlandet  
formue samletFormuesverdiForBilerMaskinerOgInventar x
formue samletFormuesverdiForBuskap  
formue samletFormuesverdiForCampingvogn x
formue samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandet  
formue samletFormuesverdiForFritidbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense x
formue samletFormuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrense  
formue samletFormuesverdiForMotorkjoeretoey x
formue samletFormuesverdiForSekundaerbolig x
formue samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskap x
formue samletFormuesverdiForSkipFiskeOgFangstfartoey  
formue samletFormuesverdiForSkogseiendom  
formue samletFormuesverdiForVarelager  
formue samletFormuesverdiForVerdipapirfondsandelIAksjefond x
formue samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikring  
formue samletInnskuddIInnenlandskeBanker x
formue samletInnskuddIUtenlandskeBanker x
formue samletKontantbeloep  
formue samletPremiefond  
formue samletSkattefriDelAvFormue  
formuesfradrag samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameie x
formuesfradrag samletGjeldIUtlandet x
formuesfradrag samletInnenlandskGjeld x
inntekt dagpengerForNaeringsdrivendeOgFisker  
inntekt samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker x
inntekt samletAlderspensjonFraFolketrygden x
inntekt samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameie  
inntekt samletAnnenInntekt x
inntekt samletAnnenPensjonFoerAlderspensjon x
inntekt samletAnnenPensjonMedTrekkfritak x
inntekt samletAnnenRenteinntekt  
inntekt samletAnnenTrekkpliktigPensjon x
inntekt samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale x
inntekt samletAvtalefestetPensjon x
inntekt samletBarnepensjonOgLivrente  
inntekt samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarnUnderSyttenAar  
inntekt samletInntektFraSkattepliktigUtbytteForVerdipapirfondsandel  
inntekt samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolk x
inntekt samletLoennsinntekt x
inntekt samletLoennsinntektKunMedTrygdeavgiftsplikt  
inntekt samletLoennsinntektTilBarnUnderTrettenAar  
inntekt samletLoennsinntektPaaSvalbardOver12G  
inntekt samletLottinntekt x
inntekt samletOpptjenteRenterIUtlandskeBanker  
inntekt samletOvergangsstoenadTilEnsligOgEtterlatt  
inntekt samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering  
inntekt samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaering  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriOgPelsdyr  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindrift  
inntekt samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjon  
inntekt samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelse  
inntekt samletPensjonFraEOeSStatSomTilsvarerNorskAlderspensjonEllerAvtalefestetPensjon  
inntekt samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering  
inntekt samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage  
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjem  
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangst  
inntekt samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering  
inntekt samletRenteinntektPaaLaanTilSelskapSomSkalEkstrabeskattes  
inntekt samletSkattefriPensjonFraUtlandet  
inntekt samletSkattepliktigAksjegevinstEllerGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandel  
inntekt samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvAndelerIKNANSNOKUS  
inntekt samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvFastEiendomMv  
inntekt samletSkattepliktigOverskuddAvUtleieAvFritidseiendom  
inntekt samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendom  
inntekt samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandet  
inntekt samletSkattepliktigUtbyttePaaAksjerIkkeRegistrertIVerdipapirsentralen  
inntekt samletSkattepliktigUtbyttePaaAksjerRegistrertIVerdipapirsentralen  
inntekt samletSkjermingsfradrag  
inntekt samletSupplerendeStoenad  
inntekt samletTilleggsinntektForDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaering  
inntekt samletTilleggsinntektForDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehage  
inntekt samletTrekkpliktigLoennsinntektUtenTrydgeavgiftsplikt  
inntekt samletTrekkpliktigUtgiftsgodtgjoerelse  
inntekt samletUfoeretrygdFoerAlderspensjon  
inntekt samletUfoeretrygdFraFolketrygden  
inntekt samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygden  
inntekt skattepliktigUnderholdsbidragUfoererenterOgLivrenter  
inntektsfradrag andreFradragsberettigedeKostnader  
inntektsfradrag fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPerson  
inntektsfradrag saerfradragForEnsligForsoerger  
inntektsfradrag saerskiltFradragForFiskeOgFangst  
inntektsfradrag samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie  
inntektsfradrag samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMv  
inntektsfradrag samletFradragsberettigetReisekostnadMellomArbeidOgHjem  
inntektsfradrag samletFradragsberettigetReisekostnadMellomPendlerboligOgHjem  
inntektsfradrag samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendom  
inntektsfradrag samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAar  
inntektsfradrag samletKostadTilBompengerFergeOgTunnel  
inntektsfradrag samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjem  
inntektsfradrag samletPensjonsinnbetalingTilIndividuellPensjonsordning  
inntektsfradrag samletPremieTilPensjonsordningIArbeidsforhold  
inntektsfradrag samletPremieTilTilleggstrygdForNaeringsdrivende  
inntektsfradrag samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregel  
inntektsfradrag samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjon  
inntektsfradrag samletSaerskiltFradragForSjoefolk  
inntektsfradrag samletTapVedSalgAvAksjer  
inntektsfradrag samletTapVedSalgAvFastEiendom  
inntektsfradrag samletUnderskuddINaeringsvirksomhet  
inntektsfradrag totalePaaloepteRenter x
inntektsfradrag totalePaaloepteRenterIUtlandet x
inntektsfradrag utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarn  
Tags: