Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten.

Årsversjoner

År Kodeliste og spesifikasjoner
2016 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2016
2017 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2017
2018 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2018
2019 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2019
2020 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2020
2021 Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2021

Informasjonsmodell - skjema

Oversikt

Oversikt

Eiendeler og faste eiendommer

EiendelerOgFasteEiendommer

Bank, lån og forsikring

BankLånOgForsikring

Arbeid, trygd og pensjon

ArbeidTrygdOgPensjon

Finans

Finans

Næring

Næring

Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

FormueOgInntektISelskapMedDeltakerfastsetting

Tags: