Informasjonsmodell for pensjonsgivende inntekt for folketrygden

Oversikt over verdier som brukes i data fra tjenesten pensjonsgivende inntekt for folketrygden.

Tjenesten returnerer data på JSON-formatet.

JSON-objektet er basert på et XML-dokument med et tilknyttet skjema.

Rotobjekt

Rotobjektet vil alltid returneres ved en positiv repons.

Navn på felt JSON-type Beskrivelse
personidentifikator String Gjeldende personidentifikator for personen det ble søkt på
inntektsaar Number Inntektsåret det ble søkt på
pensjonsgivendeInntekt Array En liste med objekter av pensjonsgivende inntekt

Objekt i pensjonsgivendeInntekt-listen

Definerer objektet som kan ligge i listen pensjonsgivendeInntekt i rotobjektet

Navn på felt JSON-type Beskrivelse
skatteordning String Skatteordningen det leveres data for. Gyldige verdier er: [FASTLAND, SVALBARD, KILDESKATT_PAA_LOENN]
datoForFastsetting String Dato for fastsetting. Gyldig format [YYYY-MM-DD] (ISO 8601 datoformat)
pensjonsgivendeInntektAvLoennsinntekt Number Pensjonsgivende lønnsinntekt
pensjonsgivendeInntektAvLoennsinntektBarePensjonsdel Number Pensjonsgivende lønnsinntekt, bare pensjonsdel
pensjonsgivendeInntektAvNaeringsinntekt Number Pensjonsgivende inntekt av næringsinntekt
pensjonsgivendeInntektAvNaeringsinntektFraFiskeFangstEllerFamiliebarnehage Number Pensjonsgivende inntekt av næringsinntekt fra fiske, fangst eller familiebarnehage

Informasjonsmodell - skjema

Oversikt

Oversikt

XML skjema

pensjonsgivendeinntektforfolketrygden_nav_overfoering_v1.xsd

Tags: