Informasjonsmodell for næringsspesifikasjon

Oversikt over verdier som brukes i data fra næringsspesifikasjon tjenesten.

Informasjonsmodell -skjema

Modellene nedenfor avvikker litt fra modellen slik den benyttes i tjenesten. Modellen har følgende avvik:

  • Part er erstattet med personidentifikator
  • Intern systemreferanse er ikke med
  • Type Endringsmetadata er ikke med
  • Type BeløpIValuta er konvertert til Beløp

Toppnivå

Toppnivå

Næringsinntekt

Naeringsinntekt

Personinntekt

Personinntekt

Balanse

Balanse

Resultatregnskap

Resultatregnskap

Avskrivning

Avskrivning

Spesifikasjon av resultatregnskap og balanse

Spesifikasjon av resultatregnskap og balanse

Tags: