Informasjonsmodell for inntektsmottakere rapportert av opplysningspliktig

Oversikt over verdier som utleveres av endepunktet inntektsmottakere i inntekt tjenesten.

Inntektsmottakere

Felt Beskrivelse
fraOgMed Startmåned for avtalen
tilOgMed Sluttmåned for avtalen
skjermet Settes til sann/true dersom informasjonssettet er skjermet
link Teknisk felt for håndtering av store datasett. Dette feltet er ikke i bruk
opplysningspliktig Den opplysningspliktige som listen gjelder
inntektsmottaker Inntektsmottaker oppgitt av opplysningspliktig

Opplysingspliktig

Felt Beskrivelse
norskIdentifikator Opplysningspliktiges organisasjonsnummer

Inntektsmottaker

Det utleveres personidentifikator for inntektsmottakere som er rapportert av opplysningspliktig i minst en av periodene det spørres på.

Felt Beskrivelse
personidentifikator Inntektsmottakerens fødsels- eller d-nummer

Informasjonsmodell - skjema

inntektsmottakere

Tags: