Informasjonsmodell for inntektsmottakere rapportert av opplysningspliktig

Oversikt over verdier som utleveres av endepunktet inntektsmottakere i inntektsmottaker tjenesten.

Om Rettighetspakker

Forskjellige datakonsumenter får litt forskjellige data, se Rettighetspakke

Rettighetspakke Beskrivelse Regler for bruk
otp Obligatorisk tjenestepensjon Perioden det spørres på må være innenfor avtaleperioden. Se Forutsetning for bruk

Inntektsmottakere

Felt Beskrivelse
fraOgMed Startmåned for avtalen
tilOgMed Sluttmåned for avtalen
skjermet Settes til sann/true dersom informasjonssettet er skjermet
link Teknisk felt for håndtering av store datasett. Dette feltet er ikke i bruk
opplysningspliktig Den opplysningspliktige som listen gjelder
inntektsmottaker Inntektsmottaker oppgitt av opplysningspliktig

Opplysingsingspliktig

Felt Beskrivelse
norskIdentifikator Opplysningspliktiges organisasjonsnummer

Inntektsmottaker

Det utleveres personidentifikator for inntektsmottakere som er rapportert av opplysningspliktig i minst en av periodene det spørres på.

Felt Beskrivelse
personidentifikator Inntektsmottakerens fødsels- eller d-nummer

Informasjonsmodell - skjema

inntektsmottakere

Tags: