Oversikt over feil og HTTP statuskoder på datasamarbeid-tjenestene

HTTP statuskoder

Følgende http-statuskoder blir returnert fra tjenestene.

HTTP kode Beskrivelse
200 OK Henting av data gikk bra
400 Bad request Feil i spørring. Applikasjonen vil gi en detaljert feilmelding på norsk for hva som er feil med spørring
401 Unauthorized Autorisasjoner som trengs for å bruke tjenesten mangler
403 Forbidden Ikke Autentisert
404 Not Found Applikasjonen vil gi en detaljert feilmelding på norsk for hva som ikke ble funnet. Kan også bety at man bruker feil adresse for tjenesten (i så fall vil man få en standard ‘404 NOT FOUND’ og ikke et svar fra applikasjonen)
500 Internal Server Error Feil på server side, for eksempel at en underliggende datakilde ikke svarer. Kontakt Skatteetatens kundeservice hvis feilen vedvarer

Feilmeldinger fra tjenestene

Som hovedregel vil feilmeldinger fra tjenestene være på følgende format:

JSON

{
 "kode": "BSA-006",
 "melding": "Fant ikke Beregnet Skatt for gitt inntektsår og identifikator",
 "korrelasjonsid": "13a865f5-28f9-47db-9abd-ab78977c79fe"
 
}

Ved feilrapportering er spesielt korrelasjonsid nyttig dersom den er tilstede, men rapporter gjerne hele feilmeldingen. For øyeblikket vil ikke alle applikasjoner ha feltene applikasjon og korrelasjonsid.

XML

Dersom Accept-header er satt til application/xml vil en eventuell feilmelding være i XML:

feil.xsd

feil eksempel.xml

Felles feilkoder

Applikasjonene har noen feilkoder som er felles. De fleste av disse (alle som har HTTP status 500) skal i en normalsituasjon ikke forekomme for brukere av tjenestene. Dersom du får en av disse setter vi pris på om du rapporterer feilen.

HTTP status Feilkode Feilmelding
500 DAS-001 Det var en uventet feil på tjenesten. Vennligst ta kontakt med brukerstøtte, med applikasjon og korrelasjonsid fra denne meldingen!
404 DAS-002 Den forespurte URLen svarer ikke til et gyldig endepunkt
500 DAS-003 Den forespurte informasjonen er for øyeblikket utilgjengelig, vennligst prøv igjen senere! Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med brukerstøtte!
500 DAS-004 Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500 DAS-005 Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500 DAS-006 Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500 DAS-007 Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
403 DAS-008 Du er ikke autorisert for tilgang til den forespurte ressursen.

Andre generelle feil

I noen tilfeller, for eksempel dersom forespørselen når en tjeneste, vil ikke feilmeldingen ha formatet over. I tabellen under har vi listet opp noen vanlige feilsituasjoner der dette kan oppstå.

Feil Tolkning
fatal alert: handshake_failure (eller annen TLS feilmelding) Feil i klientsertifikat autentisering. Se dokumentasjon om sikkerhet.
Unknown instance. ID=8ac2… Forespørselen er gjort mot en ugyldig URL som ikke svarer til noen tjeneste.
Tags: