Informasjonsmodell for aktiv konto ekstern API

Oversikt over verdier som brukes i data fra tjenesten aktiv konto.

Tjenesten returnerer data på JSON-formatet.

JSON-objektet er basert på et XML-dokument med et tilknyttet skjema.

Rotobjekt

Rotobjektet vil alltid returneres ved en positiv repons.

Navn på felt JSON-type Beskrivelse
tin String Gjeldende personidentifikator for personen det ble søkt på
kontoDto Array Oversikt over objekter av kontoDto

Objekt i kontoDto

Definerer objektet som kan ligge i listen kontoDto i rotobjektet

Navn på felt JSON-type Beskrivelse
kontonummer String Kontonummer
kontotype String Type konto [ ]
skattekontoegnethet String Egnethet for konto [ikkeEgnet, finnesLoennsutbetaling, finnesMinibankkort, brukskonto]
bicEllerSwift String BIC (Bank Identifier Code) eller SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
bankkode String  
bankNavn String Navn på bank
bankLandkode String Kode for landet banken tilhører (eks. NO, US, EN)
iban String IBAN (International Bank Account Number)
valuta String Valutakode (eks. NOK, GBP, USD, EUR)
erUtbetalingskort Boolean Om konto er for utbetalingskort
valgtDato String Dato for kontovalg. Gyldig format [YYYY-MM-DD] (ISO 8601 datoformat)

Informasjonsmodell - skjema

Oversikt

Oversikt

XML skjema

aktivkonto_valgtutbetalingskonto_v1.xsd

Tags: