Generelt om versjonering

Versjonering av API’er

Skatteetatens API’er har som mål å være stabile, dvs at oppførsel/data ikke skal endre seg så lenge man spør med samme parametre og mot en bestemt versjon av API’et. Skatteetatens datatjenester er designet for å kunne støtte flere versjoner samtidig, men semantikk for dette etableres først når det dukker opp behov for versjonering av den enkelte tjeneste.

Straks det skulle dukke opp et versjoneringsbehov vil det etableres en semantikk for versjonering som gir datakonsumenter anledning til å oppgradere til nye versjoner i eget tempo (må ikke endre sine systemer på samme tidspunkt som Skatteetaten tilgjengeligjør en ny versjon). Merk at støtte for gamle versjoner etterhvert vil tas vekk. Dette varsles minimum 3 måneder i forveien.

For noen API vil ikke alle data nødvendigvis være tilgjengelig på alle versjoner av API’et, se den enkelte tjeneste for detaljer.

Bakoverkompatible endringer

Nye feltverdier, nye felt i svar og nye valgfrie felt i input vil normalt ikke føre til at det etableres en ny versjon. Slike endringer vil varsles på forhånd, men det er opp til hver datakonsument å varsle skatteetaten innen oppgitt frist om slike endringer skaper problemer.

Vi oppfordrer derfor datakonsumenter til å bygge tolerant kode som tåler slike endringer.

Tags: