Skatteetatens delingstjenester er designet for å kunne støtte flere versjoner samtidig, i praksis er det maksimalt to samtidige versjoner.

Versjonering av API’er

Skatteetaten etterstreber at delingstjenestene skal være stabile, dvs at responsen fra tjenesten ikke skal endre seg så lenge man spør med samme parametre og mot en bestemt versjon av API’et. Skatteetatens delingstjenester er designet for å kunne støtte flere versjoner samtidig. I praksis vil det være maksimalt to versjoner tilgjengelig samtidig, slik at konsumentene har rimelig tid til å gå over til ny versjon. Merk at støtte for gamle versjoner etter hvert vil tas vekk.

Bakoverkompatible endringer

Nye felt i respons og nye valgfrie felt i input vil normalt ikke føre til at det etableres en ny versjon. Slike endringer varsles normalt på forhånd, men det forventes at konsument håndterer denne type endringer uten å måtte endre på sin side.

Vi oppfordrer derfor konsumenter til å bygge tolerant kode som tåler slike endringer.

Mer om type endringer og varslingsfrister finnes i Vilkår for bruk av Skatteetatens delingstjenester.

Tags: