Skatteetatens delingstjenester er designet for å kunne støtte flere versjoner samtidig, i praksis er det maksimalt to samtidige versjoner.

Versjonering av API’er

Skatteetaten etterstreber at delingstjenestene skal være stabile, dvs at responsen fra tjenesten ikke skal endre seg så lenge man spør med samme parametre og mot en bestemt versjon av API’et. Skatteetatens delingstjenester er designet for å kunne støtte flere versjoner samtidig. I praksis vil det være maksimalt to versjoner tilgjengelig samtidig, slik at konsumentene har rimelig tid til å gå over til ny versjon. Merk at støtte for gamle versjoner etter hvert vil tas vekk.

Bakoverkompatible endringer

Nye felt, endring av rekkefølge i respons eller nye valgfrie felt i input vil normalt ikke føre til at det etableres en ny versjon og vil ikke nødvendigvis varsles på forhånd. Det forventes at konsumenter bygger tolerant kode som tåler slike endringer. Av denne grunn anbefaler vi ikke å validere responsen mot XSDen, siden dette kan gi valideringsfeil ved ikke-varslede endringer.

Mer om type endringer og varslingsfrister finnes i Vilkår for bruk av Skatteetatens delingstjenester.

Tags: