Oversikt over tjenester, Maskinporten-scopes og delegeringstekster i Altinn.

Status migrering til Maskinporten

Tjenester og Maskinporten-scopes

Tjeneste Maskinporten scope Rettighet i Altinn for delegering
Aktiv konto API skatteetaten:aktivkonto Aktiv konto API - På vegne av
Arbeidsforhold API skatteetaten:arbeidsforhold Arbeidsforhold API - På vegne av
Arbeidsgiveravgift API skatteetaten:arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift API - På vegne av
Avregning API skatteetaten:avregning Avregning API - På vegne av
Beregnet skatt API skatteetaten:beregnetskatt Beregnet skatt API - På vegne av
Boligsparing for ungdom API skatteetaten:boligsparingforungdom Boligsparing for ungdom API - På vegne av
Inntekt hendelser Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Inntekt API skatteetaten:inntekt Inntekt API - På vegne av
Inntektsmottakere API skatteetaten:inntektsmottakere Inntektsmottakere API - På vegne av
MVA Meldingsopplysning API skatteetaten:mvameldingsopplysning MVA Meldingsoppslysning API - På vegne av
MVA oppgaveinnlevering API skatteetaten:mvaoppgaveinnlevering MVA oppgaveinnlevering API - På vegne av
Omregistreringsavgift API skatteetaten:omregistreringsavgift Omregistreringsavgift API - På vegne av
Oppdrag utenlandske virksomheter API skatteetaten:oppdragutenlandskevirksomheter Oppdrag utenlandske virksomheter API - På vegne av
Pensjonsgivende inntekt API skatteetaten:pensjonsgivendeinntekt Pensjonsgivendeinntekt API - På vegne av
Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API skatteetaten:pensjonsgivendeinntektforfolketrygden Pensjonsgivende inntekt for folketrygden API - På vegne av
Restanser API skatteetaten:restanser Restanser API - På vegne av
Skattemelding API skatteetaten:skattemelding Skattemelding API - På vegne av
Skattemelding fastsatt hendelser Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Skattemelding utkast hendelser Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Skatteoppgjør hendelser Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Skatteplikt API skatteetaten:skatteplikt Skatteplikt API - På vegne av
Skattepliktig API skatteetaten:skattepliktig Skattepliktig API - På vegne av
Skattepliktig hendelser Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Spesifisert summert skattegrunnlag API skatteetaten:spesifisertsummertskattegrunnlag Spesifisert Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
Summert skattegrunnlag API skatteetaten:summertskattegrunnlag Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
Tilgjengeligdata API Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste N/A
Tilleggsskatt API skatteetaten:tilleggsskatt Tilleggsskatt API - På vegne av
Tjenestepensjonsavtale API skatteetaten:tjenestepensjonsavtale Tjenestepensjonsavtale API - På vegne av
Tags: