Informasjon om nødvendige sikkerhetsmekanismer, autentisering og autorisasjon

Skatteetaten har taushetsplikt om skatteopplysninger med bare noen få unntak. Det kreves derfor i utgangspunktet lovhjemmel for å benytte Skatteetatens datatjenester.

Organisasjoner som ikke har lovhjemmel kan likevel ha lov til å innhente informasjon dersom Skattepliktig gir et eksplisitt, informert samtykke til å hente ut et avgrenset sett data. Dette skjer via samtykkeløsningen til Altinn, se samtykkebasert datauthenting.

Maskinporten

Skatteetaten benytter Maskinporten for autentisering av virksomheter, for nærmere beskrivelse se hvordan komme i gang med Maskinporten.

Autorisering

Man må også autoriseres for å bruke grensesnittene. Autorisering bestilles på Skatteetaten.no. Vi trenger informasjonen i tabellen nedenfor:

Opplysning Forklaring Eksempel
Organisasjonsnummer Virksomhetens organisasjonsnummer 909090900
Rettighetspakke Avklares under avtaleinngåelse SBL, OTP osv.
Tjeneste(r) Hvilke datasamarbeid tjenester du skal benytte Se liste under “Tjenester (API-referanse)” i menyen

Merk at autorisasjoner settes opp i test og produksjon samtidig. Signert datautveksling avtale må foreligge før autorisasjon kan settes opp.

Tags: