Oversikt over Skatteetatens produksjon- og testmiljøer.

Produksjonsmiljø

Miljø URL
Produksjon (Prod) https://api.skatteetaten.no

Testmiljø

Skatteetaten er i ferd med å etablere et nytt testmiljø for eksterne konsumenter av skattedelingstjenestene. Konsumenter av skattedelingstjenester vil gradvis flyttes over i løpet av høsten 2021, og de første konsumentene vil kunne ta det nye miljøet i bruk fra 1. september 2021.

Målet er at alle konsumenter er flyttet over til nytt testmiljø innen midten av desember, og at delingstjenestene saneres i gammelt testmiljø (AT) i slutten av 2021. Se egen side for informasjon om hvilke testdata som er tilgjengelig i nytt testmiljø.

Miljø URL
Nytt testmiljø (test) https://api-test.sits.no
Gammelt testmiljø (AT) https://api-at.sits.no

Skatteetatens testmiljøer går mot:

  • Altinns TT02: https://tt02.altinn.no/
  • Maskinporten ver2: https://ver2.maskinporten.no/
Tags: