Oversikt over Skatteetatens produksjon- og testmiljøer.

Produksjonsmiljø

Miljø URL
Produksjon (Prod) https://api.skatteetaten.no

Testmiljø

Skatteetaten har etablert et nytt testmiljø for eksterne konsumenter av skattedelingstjenestene som alle eksterne konsumenter skal benytte. Det gamle testmiljøet (AT) er sanert.

Miljø URL
Nytt testmiljø (test) https://api-test.sits.no
Gammelt testmiljø (AT) - sanert https://api-at.sits.no

Se egen side for informasjon om hvilke testdata som er tilgjengelig i nytt testmiljø.

Skatteetatens testmiljøe går mot:

  • Altinns TT02: https://tt02.altinn.no/
  • Maskinporten ver2: https://ver2.maskinporten.no/
Tags: