Skatteetaten har støttetjenester som hjelper konsumenter å finne ut når det har kommet nye opplysninger/ finne rett spørreperiode.

Hendelseslister

Skatteetaten mottar løpende nye eller endrede opplysninger om skattepliktige. Noen konsumenter vil ønske å følge med på endringer i data de allerede har hentet. Andre konsumenter ønsker å følge med på nye data for et stort antall (eller alle) skattepliktige. For å støtte disse bruksmønstrene publiserer vi hendelse-api med hendelser per datatjeneste, som gir løpende varslinger om at opplysninger knyttet til en person er endret.

En hendelse er et varsel om at det er kommet nye data, slettede data eller endrede data. Hendelser er “tynne”, dvs at de ikke inneholder selve dataene. Hendelsen inneholder kun et sekvensnummer, personidentifikator og perioden det har skjedd en hendelse for.

Viktig: Skatteetaten foretrekker at konsumentene benytter hendelseslister i størst mulig grad, for å unngå periodiske oppslag for å sjekke om det er endringer i data. Ved bruk av hendelsesliste skal konsumenter kun hente data på nytt når det er lagt ut en hendelse i hendelseslisten.

Eksempel: nye data

Summert skattegrunnlag er klart for en skattepliktig for et inntektsaar

  • Hendelseslisten for skatteoppgjør vil inneholde en hendelse for den skattepliktige og inntektsåret.

  • Summert skattegrunnlag API returnerer data hvis man spør på inntektsår og skattepliktig fra hendelsen

Eksempel: endrede data

En arbeidsgiver rapporterer at en skattepliktig har fått etterbetalt inntekt for en måned. Fra før finnes det data for den skattepliktige for denne måneden.

  • Hendelseslisten for inntekt vil inneholde en hendelse for den skattepliktige og den gitte måneden.

  • Inntekt API returnerer oppdaterte inntektsdata for den skattepliktige og den gitte måneden.

Eksempel: slettede data

Et fagsystem i skatteetaten sletter data for en skattepliktig (skjer sjelden, men kan skje ifm feilrettinger eller andre spesielle omstendigheter)

  • Hendelseslisten for datasettet vil inneholde en hendelse for datasettet og perioden.

  • Datasett API returnerer HTTP statuskode 410 og en feilmelding som indikerer at data ikke finnes lenger når man spør på skattepliktig og angitt periode.

Seneste tilgjengelige data

For data som er tilgjengelige på uforutsigbare tidspunkt tilbyr vi en tjeneste for å sjekke hvilke data som er tilgjengelig for en skattepliktig. tilgjengeligdata-api returnerer periode for “siste tilgjengelige data” for den skattepliktige.

Tenesten er spesielt nyttig for konsumenter som trenger samtykke for å hente ut data. tilgjengeligdata-api brukes før samtykke innhentes, for å sikre at man ber om samtykke til seneste periode Skatteetaten har data for.

Eksempler på slike data er Skattegrunnlag og Beregnetskatt, hvor det kan variere med flere måneder når det kommer data for et nytt inntektsår (fordi forskjellige skattepliktige har forskjellige meldefrister, skattepliktig kan søke om utsettelser, etc).

Tags: