Skip to main content

5 docs tagged with "Skattemelding"

View All Tags

Næringsspesifikasjon API

Tjenesten leverer næringsopplysninger som enkeltpersonforetak og selskaper har innrapportert til Skatteetaten i forbindelse med skattemeldingen.

Skattemelding API

Tjenesten leverer informasjon som fremkommer i skattemelding for en person.

Tilleggsskatt API

Tjenesten leverer informasjon om ilagt tilleggsskatt ved uriktig, eller manglende innlevering av skattemelding.