Skip to main content

5 docs tagged with "Seriøsitet"

View All Tags

Arbeidsforhold i oppdrag API

Tjenesten leverer informasjon om hvorvidt det foreligger, og ev. perioden for, et arbeidsforhold og mellom angitt oppdragsgiver og en angitt arbeidstaker.

Arbeidsgiveravgift API

Tjenesten leverer informasjon om en virksomhet sitt grunnlag for arbeidsgiveravgift pr. 2 måneds termin for de siste tre terminer.

Mva meldingsopplysning API

Tjenesten leverer status på mva-melding og informasjon fra reskontro for en virksomhet for de siste tre terminene.

Restanser API

Tjenesten leverer informasjon om forfalte og ubetalte skatter og avgifter for en virksomhet.