Skip to main content

2 docs tagged with "Inntektsmottaker"

View All Tags

Inntekt API

Tjenesten leverer informasjon om arbeidsgivers (opplysningspliktiges) innrapporterte inntektsopplysninger for en inntektsmottaker for en gitt periode.

Inntektsmottakere API

Tjenesten leverer en liste over inntektsmottakere der arbeidsgiver (opplysningspliktig), via a-ordningen, har rapportert pensjonsavtale med pensjonsinnretningen som utfører kallet.