Skip to main content

Innkreving

API-er knyttet til Innkrevingsområdet

Fremtidens innkreving

Skatteetaten er i gang med arbeidet for å transformere statlig innkreving, og Fremtidens innkreving er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Les mer på .

Tjenester som er under utvikling i programmet dokumenteres foreløpig på .